Cítíme se ve Znojmě bezpečně?

autor: | 24. 8. 2022 | Články

Když otevřeme noviny, vyvalí se na nás spousta zpráv, které nám mohou nahnat strach. Nejeden člověk si pak položí otázku, zda je svět ještě bezpečný. Můžu vás uklidnit. Znojmo je velmi bezpečné město. A stává se čím dál bezpečnějším. Alespoň to nám říkají statistiky. V posledních letech pravidelně klesá počet trestných činů i přestupků spáchaných na území Znojma.
Existuje však jedna oblast, kde počet přestupků naopak roste – dopravní přestupky. Zde bych chtěl na nás všechny apelovat – buďme k sobě ohleduplní. Chovejme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám. To platí na silnici dvojnásob.

Jedno z hlavních témat, které za naše sdružení Pro Znojmo jako člen Komise pro prevenci kriminality prosazuji, je řešení otázky bezdomovectví. Všichni pravděpodobně známe postavy, které na Horním nebo Mikulášském náměstí sedí na lavičce, obklopeni svými věcmi. Tohle se nám nemusí líbit, z hlediska městské samosprávy se s tím ale nedá nic dělat. Zakázat někomu sezení na lavičce nejde, a to že si s sebou vzal spacák?

Doposud se toto téma více méně přecházelo, protože řešení není ani jednoduché ani populární. Spolu s předsedou komise Jakubem Krainerem se nám daří hledat cesty možného řešení. Nejjednodušší je inspirovat se tam, kde už něco vyzkoušeli. Jakub Krainer zorganizoval setkání s pracovníky odpovědnými za řešení bezdomovectví v Jihlavě. Měli jsme i pracovní setkání se zástupci z Platformy pro sociální bydlení. Podařilo se nám tedy vytvořit určitou představu, jak by mohlo město Znojmo přispět k řešení bezdomovectví. V dalším volebním období bychom rádi tuto představu přetavili v konkrétní kroky. Ono totiž – nejde jen o osoby bez domova, ale rádi bychom v rámci plánovaného programu pomohli i těm lidem, kteří mají s bydlením z nejrůznějšího důvodu problémy.

Další agendou, kterou se snažíme jako představitelé Pro Znojmo řešit, je otázka vzájemného soužití s Romy. Opět hledáme možnosti, jak a co nejlépe spolu v rámci města žít. Inspirací se nám opět stala Jihlava. V rámci Městské policie Jihlava fungují čtyři romští asistenti prevence kriminality. Na jedné straně jsou to příslušníci místní romské komunity a mají v ní respekt, na straně druhé mohou fungovat i jako její neformální mluvčí a případné problémy a požadavky tlumočit vedení města. Na posledním zasedání komise před prázdninami jsme s nimi měli přínosnou schůzku. Protože práce v Komisi pro prevenci kriminality je týmová záležitost, chtěl bych velmi vyzdvihnout všechny organizace a jednotlivce, které účastní práce v komisi.

Václav Macoun