DALŠÍ PŘÍKLAD NETRANSPARENTNOSTI VEDENÍ ZNOJEMSKÉ RADNICE

autor: | 28. 4. 2023 | Články, Z radnice

Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Znojma dne 7. 2. 2023 jsme požádali o zaslání kopie pracovní smlouvy provozního ředitele Znojemské tepelné společnosti, s.r.o., pana Luboše Havlíka, neboť podle zákona máme jako zastupitelé při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Uvedená společnost, kde pan ředitel Havlík bez výběrového řízení pracuje, je založena a stoprocentně vlastněna městem Znojmem. Paní starostka Ivana Solařová však naši žádost zamítla, a sice ve svém emailu, s využitím maximální lhůty 30 dnů, ze dne 10. 3. 2023.

Nenechali jsme se odbýt. Nesouhlasíme s tvrzením, že naše žádost o předložení pracovní smlouvy ředitele společnosti Znojemská tepelná společnost, s.r.o. citované ustanovení zákona o obcích překračuje. Nesouhlasili jsme s důvodem, že žádosti nelze vyhovět s ohledem na jiné zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich

zveřejnění. Pokud by totiž šlo o citlivé údaje pana ředitele Havlíka, jakými jsou datum narození či jeho bydliště, lze přece tyto informace začernit a zbytek smlouvy pro naši kontrolní činnost zpřístupnit. I zde se totiž jedná o naše právo zastupitelů kontrolovat hospodárnost procesů v této městské společnosti. Měli jsme jisté podezření: Shodou okolností jsme totiž v lednu 2023 přišli na, podle názoru vedení města, „písařskou chybu“ v pracovní smlouvě jednatele uvedené společnosti, zastupitele Květoslava Svobody, která spočívala v naprosto nadstandardní výši odstupného v případě odvolání z funkce jednatele.

Proto jsme zaslali oficiální písemnou žádost a ejhle! Vedení radnice si svůj postoj, patrně v obavě před ostudou při odvolání, rozmyslelo. Smlouva bez osobních údajů nám byla předevčírem v kopii poskytnuta. Chyběla však důležitá příloha. Mzdový výměr. Požádali jsme proto opět radnici, aby nám výměr dodatečně zaslala.

Jak vidno, je kontrola nepohodlných kauz nového vedení radnice téměř detektivní a zejména náročná právnická práce. Proč ale? Vedení města přece deklarovalo, že bude transparentní a že „doba temna“ jejich nástupem na radnici skončila. Něco není v pořádku. 🙁

Foto: Luboš Havlík, od prosince 2022 provozní ředitel Znojemské tepelné společnosti s.r.o. Převzato z týdeníku Znojemsko 23. 1. 2023.

Pro Znojmo