Práce ve výboru byla intenzivní

autor: | 9. 9. 2022 | Články

Výbor pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem byl zřízen v lednu 2021. Každý měsíc jsme se společně s dalšími deseti členy scházeli, abychom projednávali žádosti o prodeje pozemků, návrhy změn územního plánu, ale i koncepční a strategické záležitosti.

Zde jen namátkově několik bodů agendy za posledních 9 měsíců: Dispoziční studie k využití tzv. Domečku; územní studie pro bytovou zástavbu Pod Městským lesíkem (JOKA M. Krumlov); zadání studie k pozemku po zbořeném hostinci U Modré hvězdy (naposledy Městské zeleně) na Pražské 21; ověřovací studie k možné výstavbě městských bytů na Únanovské ulici; odkoupení pozemku k rozšíření domu s pečovatelskou službou u Městského lesíka aj.

Jako předseda výboru jsem vedle nezbytných „úředních“ činností (pozvánky, podklady, podrobné zápisy) denně spolupracoval s odborem majetkovým, vypomáhal jsem vyjednávat pro město lepší podmínky. Prověřoval jsem též zprávy investičního odboru do rady města, kde se mi vlastním šetřením podařilo uspořit městské pokladně statisícové
výdaje. Další úsporu představovaly stavebně-historické analýzy, které jsem pro město vypracoval za účelem veřejně prospěšného využití tří měšťanských domů v centru města (Zámečnická 1, Obroková 23, Kovářská 19) a projektu pietní úpravy vojenského hřbitova na Horním předměstí. Nachystal jsem koncepci pětiletí oslav 800 let města Znojma či návrhy
názvů zastávek MAD. Zapojil jsem se též do jednání s ministerstvem ve věci Památkové zóny Znojmo aj.

Více než rok také předsedám pracovní skupině „Znojemský hrad 2026“, jejímž úkolem je příprava velkého projektu tolik chybějící muzejní expozice o dějinách královského města Znojma v prostorách vnitřního hradu. Termínem pro splnění první etapy celkové vize je rok 2026, kdy vyvrcholí oslavy 800 roků.

Mimoto jsem také představil svůj ideový záměr zřídit na území historického jádra města klidové pěší komunikace, které občany a návštěvníky zajímavým způsobem provedou dosud nepřístupnými vnitrobloky a zpestří či zkrátí cestu při procházkách.

Jak vidno, práce v čele výboru byla pro mě intenzívní a pestrá. Spousta úkolů je však rozdělána a vyžaduje další čas a píli. Díky předem za Vaši podporu. Moc si jí vážím.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma