Pro Znojmo bilancuje

autor: | 31. 8. 2022 | Články

Politika je služba lidem a více než kdekoli jinde to platí o politice komunální. Naši zastupitelé Pro Znojmo dostali od Vás, občanů, poprvé důvěru v roce 2014., jenž více než šest let jsme strávili v opoziční lavici ve stínu rozjeté mašinerie ČSSD a ANO. Mohli jsme pouze přihlížet. Teprve po Novém roce 2021 se nám odchodem ANO do opozice otevřela možnost poprvé
vstoupit do městské rady a začít ve velmi omezeném čase naplňovat alespoň část volebního programu, který jsme Vám slíbili. V očích některých z Vás „neodpustitelná“ chyba. Následující řádky by Vás však měly přesvědčit, že to byl naopak pozitivní obrat. Jiná řešení by byla bývala horší.

Zejména došlo k viditelnému zprůhlednění radniční politiky. Opoziční zastupitelé dnes bez překážek mohou pracovat v poradních komisích rady města, jsou jim též předem známy všechny podklady pro schůze rady města, záznamy ze zastupitelstva lze zpětně zhlédnout z archivu na webu.

Aby byla zajištěna dostatečná diskuse nad problémy, prosadili jsme vznik zcela nového výboru zastupitelstva, který vede náš nejzkušenější a nejviditelnější člen Dr. Jiří Kacetl. Přesvědčil nás všechny o tom, že se v roli přísného a pracovitého dozorce nad správou městského majetku a strategickým plánováním „našel“. Jako historik a člověk milující Znojmo
zvedl ze země a zpracoval témata na oživení areálu znojemského hradu, na adaptaci několika městských domů pro návštěvnickou veřejnost či koncepci zpřístupnění dosud utajených a nepřístupných míst v památkové rezervaci.

Velkou prioritu jsme také okamžitě kladli na řešení dlouhodobých „boláků“ Znojma, jakými jsou obchvat, parkování, dostupné bydlení pro méně majetné občany města apod. Nechceme se nikterak vymlouvat, ale poučený člověk dobře ví, že se u všech výše jmenovaných témat jedná o práci překračující délku jednoho volebního období. Přesto jsme alespoň tyto věci nastartovali: zadali jsme a prodiskutovali s opozicí ideové studie, abychom mohli začít projektovat a požádat o dotace z národních i evropských zdrojů. Náš člen Přemysl Karpíšek byl hlavním motorem pracovní skupiny pro přípravu nového provozu městské autobusové dopravy, který bude spuštěn v lednu 2023, apod.

Já osobně jako místostarosta jsem dostal do gesce oblast cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Snažil jsem se využít krátký čas na maximum. Spolupráce s našim partnerským městem Retz se významně prohloubila, stejně tak třeba společná propagace oblastí Retzer Land a Znojmo Region. Pěkným příkladem je též partnerství hudebních škol v obou městech,
kde velký dík patří řediteli ZUŠ Znojmo a našemu kandidátovi Jaromíru Berkovi. Právě ve vzájemném propojení kulturních, společenských a sportovních aktivit na obou stranách hranice spatřujeme veliký přínos, zejména i možnost získat finance z evropských fondů. Záleží nyní jen na Vás, voličích, zda nám opět dáte mandát v započaté práci pokračovat a projekty dotáhnout do zdárného cíle. Děkujeme předem za Vaši důvěru.

Lukáš David

majitel turistické agentury, středoškolský pedagog – zastupitel města Znojma

majitel turistické agentury, středoškolský pedagog – zastupitel města Znojma