PRO ZNOJMO k nové situaci na znojemské radnici

autor: | 24. 12. 2020 | Články

Dosavadní znojemská radniční koalice se rozpadla. Je to důsledek senátních voleb, které máme všichni jistě v čerstvé paměti. Dosavadní starosta Jan Grois propadl nejen v obvodu celého Znojemska, ale také ve svém vlastním městě Znojmě. Vyvstala před námi základní otázka: Máme setrvat v roli opozice? Nebo se máme nějakým způsobem zapojit do vedení radnice?

Kandidátka PRO ZNOJMO je složená z nezávislých osobností s vazbou na politické hnutí Starostové a nezávislí (STAN), bývalou kandidátku Změny a na Moravské zemské hnutí. Od svého vzniku v lednu 2013 jsme nabízeli svoje nápady, erudici a pracovní nasazení s cílem posunout naše milované město kupředu, lépe jej spravovat k větší kvalitě života jeho občanů. Snažíme se dostát důvěře, kterou nám spoluobčané ve Znojmě ve volbách vyjádřili. Nicméně doposud na nás zbyla vždy jen velmi nevděčná role zastupitelů v opozici.

Běžný občan asi moc netuší, co to vlastně obnáší být v opozici. V opozici se nápady a změny v řízení města nedají prakticky prosadit. Vládne přece radniční koalice. Aby nemohli vidět pod prsty vládcům radnice, byla našim zastupitelům před dvěma roky dokonce upřena možnost práce v poradních komisích. Cesta k informacím o chodu města a plánovaných projektech se tak nesmírně ztížila. Jako opozice jsme tedy odkázáni pouze na nevděčnou kritiku kroků radnice. Pozitivní přístup je takřka nemožný. Když chceme navrhnout něco věcného, dát konstruktivní radu či připomínku, dopadne to zpravidla tvrdým odmítnutím. Jsme přece opozice a s opozicí se nemluví.

Znojmu vládne již deset let ČSSD, suverénní vítěz všech voleb od roku 2010. Pojďme si události krátce zrekapitulovat.

2010-2014

Ve volebním období 2010–2014 vládli na znojemské radnici ČSSD v čele s Dr. Kaššaiem a J. Groisem, dále lidovci (P. Balík a P. Jajtner) a nestraníci (P. Štohl, M. Kavka a J. Ludvík). Byla to koalice menšinová, podepřená hlasy komunistů výměnou za uvolněný post pro předsedu finančního výboru L. Hekerleho a neuvolněný post pro P. Krátkého v kontrolním výboru. Podivné čachry vedly již roku 2011 k pádu Dr. Kaššaie a instalování neznámého V. Gabrhela na post starosty města. V této době započala masivní privatizace městského bytového fondu. Byty se prodávaly stávajícím nájemníkům za 40% odhadní ceny. Oceňovací posudky vznikaly jak na běžícím pásu, nikdo dnes již asi nezkontroluje, jak přesné byly. Jeden či dva příklady jsme si sami prověřili a výsledek byl zarážející. Policie však konstatovala, že je vše v pořádku. Město tím vším podle našeho názoru přišlo o velké peníze, za které mohlo dnes financovat opravu četných havarijních vozovek, chodníků, tolik potřebný nový parkovací systém, plavecký bazén atd.

2014-2018

Na to vše jsme hlasitě upozorňovali v naší první kampani před volbami v roce 2014. ČSSD však zvítězila na celé čáře s 11 mandáty z celkového počtu 31. K většině v zastupitelstvu ji chybělo pouze 5 mandátů. My jsme získali pouze 3 mandáty, s názorově i osobnostně nejbližší Změnou a s lidovci jsme měli pro vyjednávání k dispozici pěkných 9 mandátů. Přičíst k našemu bloku bylo možné i 3 křesla dosud ostrakizované ODS, tehdy ještě pod vedením Petra Nezvedy. Vládu nad městem jsme mohli vytvořit bez vítězné ČSSD pouze s tehdy zcela novým protestním hnutím ANO2011 s 4 mandáty. Koalice by to byla křehká – 16 křesel, tj. nejmenší možná většina. Ačkoli jsme měli předběžnou dohodu, ANO nakonec do koalice s námi jít odmítlo a dohodlo se s ČSSD. Stabilitu jejich menšinové koalici opět dodali – znojemští komunisté.  

Po celé volební období 2014 až 2018 jsme spolu se Změnou a lidovci jako aktivní opozice upozorňovali na nedostatky a přešlapy koalice ČSSD-ANO-KSČM. Dokonce jsme z počátku začali vydávat vlastní opoziční noviny – „Znojemský hlas“. Z finančních důvodů jsme však po nějakém čase museli od záměru upustit. Velmi nás udivilo, když po odchodu Petra Nezvedy se k tehdejší radniční koalici čím dále více přimykala znojemská ODS pod vedením Karla Podzimka mladšího, který získal uvolněný post předsedy strategického výboru. Ani jedna z velkých afér, na které jsme upozorňovali (např. prodej neobsazených bytů jednomu subjektu, nekvalitní a drahá rekonstrukce fotbalového stadionu, drahý nákup sportovní haly na Dvořákově aj.), radničnímu vedení zjevně neublížila. Na druhou stranu se nám dostávalo čím dále častěji nálepek kverulantů a lidí, „kteří nikdy nic nedokázali a kteří jen planě kritizují druhé.“

Komunální volby 2018

V roce 2018, po pádu Vlastimila Gabrhela, jsme se jasně ohradili proti nevysvětleným kauzám střetu zájmů nového starosty Jana Groise. Jenže znojemští voliči vystavili opět jasné vysvědčení – ČSSD slavila hattrick, získala 9 křesel a ihned po uzavření volebních místností uzavřela železný pakt s trojicí zastupitelů ODS. PRO ZNOJMO spojené se Změnou získalo mandátů pět a uzavřelo vyjednávací blok s dvěma lidovci a jedním Pirátem. Vyjednávat s ČSSD jsme byli ochotni pouze za podmínky, že Jan Grois, který vznesená obvinění nevysvětlil, ve vedení města nebude. To bylo pro ČSSD nepřijatelné. Obejít vítěze voleb se nakonec opět nepodařilo. Důvodem byla zarputilost lídra ODS Karla Podzimka odstřihnout se od Jana Groise a potom zbabělost znojemského ANO vytrvat s námi v jednom vyjednávacím bloku, který měl k dispozici 15 mandátů, tedy těsnou menšinu. Groisův blok měl a dodnes disponuje 12 křesly. Většinu získá ten, kdo má alespoň 16 křesel. Otevřenou spolupráci s dvěma komunisty a dvěma zastupitelkami SPD si nikdo nedokázal představit. Nakonec se ANO opět dohodlo s ČSSD a doplnilo jeho koalici s ODS. Podle našich představ stačilo vyčkávat, a vynutit si odchod Jana Groise již tehdy. Jenže to se nestalo.  

Podzim 2020 a pokus o odvolání Jana Groise

Vývoj po letošních senátních volbách je v čerstvé paměti. Nový, v pořadí již třetí pokus vytvořit blok proti Janu Groisovi vypadal velmi nadějně. Odvolání starosty požadovalo tentokrát 17 zastupitelů, většina. Odvoláním Jana Groise jsme si chtěli vytvořit silnou vyjednávací pozici pro novou, duhovou koalici demokratických stran s ODS a zbytkem ČSSD. Takto jsme vedli jednání se hnutím ANO, kterému, podle jejich slov, koalice s ČSSD již dlouhé měsíce vyloženě neseděla. ANO však nakonec opět ucuklo, de facto využilo naší opoziční síly nikoli k trvalé změně, nýbrž pouze k tomu, aby si samo zvýšilo svoji pozici uvnitř stávající koalice. Nevyzpytatelnost a svým způsobem naprostá slabost znojemské buňky ANO plně odráží nekompetentnost a chaotičnost řízení celé České republiky pod rukama premiéra Andreje Babiše. Až do letošního podzimu jsme se neustále chlácholili tím, že znojemští „Aňáci“ jsou jiní, lepší než jejich premiér, ale to byl pouhý klam. Nyní jsme to bohužel na plné čáře poznali. Utéct od naší společné podepsané dohody bylo šokující. Na posledním zasedání zastupitelstva totiž dohodnuté odvolání Jana Groise nepodpořili, a to je veliký faul a naprostá diskreditace.

Diskreditace hnutí ANO, aneb co dále?

Jak jsme všichni vysledovali, radniční koalice ČSSD, ODS a ANO je po posledních událostech zcela rozvrácená! Na předčasných volbách se nikdy většina stávajících politických reprezentantů neshodne. Ptejme se proto tedy: Může naše město po zbývající dva roky, které do dalších komunálních voleb zbývají, vést tato rozvrácená radniční koalice? Bude to ku prospěchu občanů? Lze snad městu vládnout, když budou radní štěkat jeden na druhého a když bude scházet energie, vize a vůle dohodnout se na důležitých krocích pro budoucí vývoj města? A co my a myšlenkově spříznění lidovci či Piráti v opozici? Máme v nevděčné a frustrující roli opozice zůstat nyní i nadále? Mnoho otázek. Odpovědi se hledají těžko.

V roce 2018 jsme získali v komunálních volbách díky podpoře našich voličů třetí nejlepší výsledek, cítíme se zavázáni naplnit svěřenou důvěru a konečně vystoupit z nevděčného stínu radniční opozice. V současné době jsme spojili síly s lidovci, máme celkem 7 hlasů v současném zastupitelstvu. Počítáme u mnoha projektů, které chceme prosazovat, s podporou Pirátů, kteří byli v kritice dosavadního vedení radnice i v mnoha názorech s námi zajedno.

Máme Znojmo všichni moc rádi a skličuje nás vědomí toho, že by ještě dva plné roky městu vládla současná sestava ČSSD+ODS+ANO. Z popudu Pavla Jajtnera, lídra lidovců, který se se sociálními demokraty blíže zná z dob společné vlády (2010–2014), došlo v posledních dnech k prvním sondám vzájemné ochoty sednout si k jednomu stolu a bavit se o tom, zda by k vládnoucímu bloku ČSSD a ODS namísto ANO byl ochoten přistoupit dvoublok PRO ZNOJMO a lidovců.

Nyní se tedy nacházíme uprostřed vyjednávání. Další komunální volby budou až na podzim 2022 a do té doby musíme najít nějaký možný model správy našeho města s respektem k přáním a vůli voličů dle voleb z roku 2018.

Naší vstupní podmínkou ve vyjednáváních je rezignace Jana Groise na post starosty města, optimálně z celého vedení města. Další podmínkou je systém vzájemné kontroly, tedy nemožnost majorizace. Nebude možné, aby blok ČSSD+ODS násilně přehlasoval náš blok PRO ZNOJMO+KDU-ČSL. I nadále chceme razit transparentní a férový přístup k řešení problémů. Chceme zprůhlednit rozhodování městské rady, proto požadujeme, aby se poradní komise otevřely zástupcům všech politických stran v zastupitelstvu a aby zastupitelé dostávali vždy předem program jednání rady města. Rada města, vedení města, totiž ze zákona o obcích musí zastupitelstvu skládat účty ze své činnosti a musí být zastupitelstvem účinně kontrolována. Z různých působností městského úřadu chceme jako PRO ZNOJMO převzít odpovědnost za cestovní ruch, kulturu, územní plánování, chceme dohlížet nad prodejem a pronájmem městského majetku. Chceme přispět k efektivnější činnosti příspěvkových organizací Znojemská Beseda, Městská zeleň či Správa nemovitosti města Znojma. Z kontroverzních projektů povedeme věcnou diskusi nad krytým bazénem v Louce v souvislosti s budoucností městských lázní, musíme otevřít bolavý problém rozbitých znojemských ulic a chodníků, otázku moderního parkovacího systému či vrátit se k historické kašně na Horním náměstí atd.

Je jasné, že se změna neodehraje přes noc. Současná situace je sama o sobě velmi nestandardní. Žádná vyloženě dobrá řešení z karet rozdaných znojemskými voliči neexistují. A k tomu všemu očekáváná hospodářská recese na krku a výpadek na straně příjmů do rozpočtu města Znojma. Přišel tedy čas dělat kompromisy. A kompromisy jsou stále pro naše město lepší řešení než „kiksy“ a další přešlapy a tápání.

Mrzí nás velmi, že si o nás nyní naši voliči mohou myslet, že jsme je zradili. Ne, nezradili. Ani nám opravdu nejde o koryta. Každý z našich členů je úspěšný ve své profesi a politiku vždy dělal rád ve svém volném čase. Zvedáme tedy jen to, co po radničním zemětřesení leží na zemi. Potřebujeme fakticky ovlivňovat dění na radnici. O tom přece politická soutěž je především. Věříme, že za uplynulé roky už nás i osobně znáte natolik dobře, že nám dokážete důvěřovat, že nebudeme nikdy svolní krýt to špatné, co jsme dosud na svých konkurentech ve vedení radnice kritizovali.

Děkujeme moc za pochopení a za trpělivost, pokud jste toto vysvětlení dočetli až sem. Přihlásíme se opět po Novém roce s dalšími informacemi o vývoji jednání. Do té doby Vám všem přejeme požehnané Vánoce v rodinném kruhu a Vašich nejbližších!

Monika Proche, Petr Bojanovský, Lukáš David, Jiří Kacetl a Jakub Krainer
Vaši zastupitelé PRO ZNOJMO

Pro Znojmo