Ptáme se Jirky Kacetla

autor: | 13. 9. 2022 | Články

Lídrem kandidátky č. 8 PRO ZNOJMO do letošních komunálních voleb ve Znojmě je Jiří Kacetl, známý znojemský historik a od roku 2006 také aktivní zastupitel města. V letech 2006–2010 byl neuvolněným členem rady města, od ledna 2021 pracuje na plný úvazek jako předseda výboru zastupitelstva pro plánování a majetek. Na následujících řádcích odpovídá na často kladené otázky:

Co je vaší největší prioritou pro následující čtyři roky ve vedení města?

Nejnaléhavější potřebou je podle našeho názoru parkování. Tento „horký brambor“ má vedení radnice na talíři již dvacet let a nikdo jej zatím nebyl schopen zvládnout. Chceme docílit toho, aby občané našeho města měli větší jistotu parkovacího místa v blízkosti svého bydliště, podnikatel pak jistotu zásobovací plochy před svojí provozovnou. Zavedeme parkovací zóny, podobně jako obdobná jiná města ve střední Evropě, na okraji centra musí vzniknout parkovací dům.

Mottem vaší kampaně je klíč. Říkáte, že máte klíč k řešení výzev, které před Znojmem v nejbližších letech stojí. Jaké to jsou výzvy?

Náš volební program je poměrně podrobný a obsáhlý (www.proznojmo.cz). Plánů je hodně, některé určitě přesahují volební období s výhledem až k roku 2030. Kromě nového parkovacího systému se chceme zaměřit na započaté investiční projekty, jakými jsou revitalizace znojemského hradu, Horního parku, oprava Domečku jako společensko-kulturního centra města, pokračování v opravách louckého kláštera aj. Víme, jak zlepšit údržbu chodníků a vozovek, režim veřejných sportovišť, chceme rozšířit domov pro seniory, zajímá nás budoucnost stárnoucího bytového fondu a sociálního bydlení. Přemýšlíme také o energetických úsporách města, což je parketa našeho zastupitele Petra Bojanovského. Musíme pouze od voličů dostat mandát a sílu tyto věci realizovat. Z opozice totiž nevyřešíte nic.

Jak hodláte reagovat coby správci městské pokladny na všeobecnou hospodářskou krizí, která se před námi v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině rýsuje?

Turbulence v ekonomice našeho státu, vyvolané covidovým rozhazováním Babišovy vlády a nynější Putinovou válkou, jsou velmi nevyzpytatelné. Mandatorní, tj. povinné výdaje města porostou, o tom není pochyb. Je tedy nutné začít šetřit, tzn. škrtat zbytné výdajové položky a hledat rezervy i na příjmové stránce rozpočtu. Stejně tak se nyní chová každý z nás, když spravuje rodinný rozpočet doma. Populistická řešení vedou do pekla, naopak rozkazem číslo jedna je pro nás chování odpovědného hospodáře. Majetek města patří přece nám všem.

V lednu 2021, v polovině volebního období, se ve Znojmě rozpadla vládnoucí koalice. Vznikla koalice nová, kde vaši zastupitelé PRO ZNOJMO a také lidovců coby dosavadní “opozičníci” a kritikové vedení města nahradili šest let vládnoucí hnutí ANO. Co se tehdy stalo?

Já osobně jsem v opoziční lavici strávil nepřetržitě více než 10 let, z toho 6 let společně s kolegy z PRO ZNOJMO. Myslím, že žádný jiný znojemský zastupitel takto dlouhou zkušenost s nevděčnou rolí “opozičníka” nemá. Být v opozici bylo frustrující, marnost našich snah každým rokem rostla, byli jsme často označováni za kverulanty, neměli jsme přístup do poradních komisí, informace byly před námi skrývány apod. Touha po pozitivní práci pro město a jeho občany tedy byla u nás logická.

Malé zemětřesení na radnici na přelomu let 2020 a 2021 bylo odrazem jednak senátních voleb, jednak dlouhodobě špatné práce hnutí ANO ve Znojmě. Byli jsme ostrými kritiky radnice pod vedením sociálních demokratů V. Gabrhela a J. Groise, jenže s hnutím ANO dohoda možná také nebyla. Když ani napotřetí nedodrželi J. Blaha a D. Štolpa nám dané slovo, kývli jsme nakonec na nabídku J. Malačky, budoucího starosty, který nám dal záruky férového zacházení v nové koalici a zároveň naznačil odchod z ČSSD. Koalice na novém půdorysu, se středovými a pravicovými programovými prioritami, tedy pro nás byla šancí, jak znojemskou politiku začít aktivně měnit podle programu, kterým jsme se voličům zavázali.

Čím si máme vysvětlit dojem, že za vším ve vedení města stojí starosta Malačka? A jak vlastně může PRO ZNOJMO být více vidět?

Ano, v tisku starosta prezentuje výsledky celé radnice jako svoji práci nebo to tak čtenář může chápat. Je to starosta, jeho mediální prostor bude vždy velký. Musíme si také uvědomit, že jsme do vedení radnice nastoupili až po polovině volebního období. Náš lídr z roku 2018 Lukáš David se během naší „opoziční doby“ logicky zařídil po svém a plně rozběhl svoji firmu, narodily se mu také dvě děti. Proto převzal úřad místostarosty na vedlejší úvazek. Lukášovo lídrovství pro letošní volby nyní přebírám já. Od ledna 2021 jsem mohl na plný úvazek tu s kritickým okem, tu s pomocnou rukou dohlížet na práci starosty Malačky při prodejích a nákupech městského majetku a v oblasti územního plánování. Práce to nebyla v žádném ohledu marná. Naopak. Je to závazek na 7 dní v týdnu a někdy až 14 hodin denně. Vzhledem k tomu, že dveře milovaného muzea pro mě zůstávají žel zavřené, vím, že právě v práci na radnici mohu svoji erudici a znalosti dobře uplatnit – v prospěch našeho města.

Existuje něco, čeho litujete od doby, co je PRO ZNOJMO ve vedení města?

Snad jen toho nedostatku času, který nám byl vyměřen. Pouhých 20 měsíců! PRO ZNOJMO se každopádně stalo poprvé ve své historii součástí radniční koalice. Lukáš David mohl jako místostarosta řídit oblast cestovního ruchu a přeshraničních styků, radní Jakub Krainer, ve spolupráci s Vaškem Macounem, se věnoval prevenci kriminality, Přemysl Karpíšek zase odvedl velký kus práce pro spuštění nového systému autobusové dopravy ve Znojmě, ke kterému dojde v lednu 2023. Otto Bouda přišel se spoustou dobrých nápadů jako šéf komise životního prostředí, Alena Paulenková se zaměřila na oblast školství, Zbyněk Sturz na oblast kultury.

Byla by pro vás i nadále přijatelná současná koalice ve vedení města?

Pokračování stávající koalice je myslitelné. Programově mezi námi jsou sice rozdíly, v osobní rovině však mezi námi panuje vzájemný respekt, při neshodách hledáme kompromisní řešení. Každé volby jsou ale jistým restartem; jsme proto připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami, které se do zastupitelstva dostanou. Protisystémové strany pro nás partneři nejsou.

Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Bohužel se město v letech 2012 až 2018 přes náš nesouhlas zbavilo hluboko pod cenou velké části svého bytového fondu. Mrzí nás také, že vlivem někdejšího nastavení pravidel zbývající městské byty obývají často lidé, kteří nejsou v existenční či materiální nouzi a regulovaného nájemného využívají pouze k vlastnímu prospěchu. Přitom hlavním posláním městských bytů je prioritně pomoc ekonomicky slabším skupinám obyvatel. Jakmile se jejich situace zlepší, mělo by být automatické, že si najdou byt na volném trhu a jejich městský byt dostane někdo jiný, kdo to prostě jinak nemůže utáhnout. Musíme se ale pohnout dále. Jsme připraveni k diskusi s dalšími politickými subjekty o výstavbě nových sociálních bytů na pozemcích města na Únanovské ulici, která bude financována z očekávané státní podpory a také odprodejem některých městských nájemních domů v historickém jádru města.

Jaké využití by podle vás měly najít městské lázně na náměstí Svobody?

Ze všech návrhů a úvah je pro nás nejlepším řešením adaptovat objekt pro potřeby sálových sportů (volejbal, basketbal) a lehké atletiky či gymnastiky. Šatny, sprchy jsou k dispozici, adaptace tedy nezatíží městský rozpočet nijak zásadně. Saunový provoz chceme zachovat, neboť pro občany bydlící v horní části města budou staré lázně vždy dostupnější než nový bazén v Louce. Celý objekt tak rozšíří nabídku sportovního vyžití v samotném centru města, plně v synergii se stávajícími sportovišti v Horním parku a Sokolovně.

PhDr. Jiří Kacetl, 46 let

Vzdělání: Gymnázium Dr. Polesného Znojmo, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor anglistika/amerikanistika–historie)

Pracovní kariéra: od r. 2003 OSVČ (lektor, překladatel/tlumočník, průvodce), 2003–2008 učitel na GPOA Znojmo; 2008–2020 historik v Jihomoravském muzeu ve Znojmě; od r. 2021 uvolněný zastupitel, předseda výboru

Politické členství: 2004–2012 ODS, od 2013 zakládající člen PRO ZNOJMO (s podporou STAN a Moravského zemského hnutí)

Spolková práce: od r. 2003 Okrašlovací spolek ve Znojmě, od 2005 Spolek přátel Hroznové kozy, od 2011 zakládající člen Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, dále člen sdružení historiků Matice moravské a Společnosti pro Moravu a Slezsko.

Koníčky: hudba, četba, pěší turistika, plavání, kolo

Rodina: S manželkou Zuzanou má dva syny

Pro Znojmo