Nástin vývoje podoby znaku města Znojma

15. 4. 2021 | Z historie Znojma

Znak města Znojma je odvozen ze znaku moravských markrabat, zeměpánů, kteří byli po celý středověk i raný novověk majiteli, vrchními pány města. Znojmo je jedním z nejstarších a nejpřednějších markraběcích měst na Moravě.

r-88-115-2021-1_Odborne-vyjadreni_Mestsky-znak-Znojmo_Jiri-Kacetl-IV-2021

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma