DALŠÍ PARKOVACÍ PLOCHY PRO BYDLÍCÍ V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA

autor: | 30. 4. 2023 | Z radnice

Jsme moc rádi, že další z projektů, které jsme před dvěma roky pomohli nastartovat, se blíží do finiše. Nová parkovací stání pro bydlící v městské památkové rezervaci!

Když jsme v březnu 2021 stáli na dvorku městského domu Horní Česká 6, obrázek byl dosti neutěšený. Přilepený na staré městské hradbě byl před námi objekt zchátralých prvorepublikových autodílen, později garáží. Další komplikaci přinášely drobné majetkoprávní nejasnosti v souvislosti se sousedním domem. Vše se podařilo vyřešit. Městská rada nechala havarijní objekt garáží demolovat (úhrnem za 1,67 milionu Kč).

Nyní se dokončuje dláždění dvora pro účely parkování. Jaký režim parkování pro bydlící bude, musí stanovit současné vedení města. S ohledem na úzký průjezd středověkým domem by měly být frekvence i způsob vjezdu a výjezdu důkladně promyšleny.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma