O PROBLÉMECH V MĚSTSKÉ TEPELNÉ SPOLEČNOSTI

autor: | 8. 2. 2023 | Z radnice

Naši zastupitelé se připojili k společné výzvě opozice, na jejímž základě starostka města musela (podle zákona) svolat zasedání zastupitelstva. Učinila tak v nejzazší termín, tři týdny od podání žádosti.

🙋‍♂️Co je vlastně ZTS?

Znojemská tepelná společnost (ZTS) s.r.o. byla založena v listopadu roku 2000 jako obchodní korporace s jediným vlastníkem – městem Znojmem. Jejím prvním jednatelem se stal starosta Pavel Balík a po něm každý starosta, který do nejvyšší funkce v městské samosprávě nastoupil. Až po Jana Groise, který vykonával jednatele od roku 2018 do října 2022.

👉Po nástupu nového vedení Znojma (ANO+SPD+Svobodní) po posledních volbách rozhodla městská rada ustoupit od popsané zvyklosti a dne 21. listopadu jmenovala jednatelem nového zastupitele a proslulého znojemského olympionika Květoslava Svobodu. V zápise z onoho dne je jasně uvedeno, že rada města „schválila předložený návrh Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s měsíční odměnou ve výši 40.000 Kč s účinností od 1. 12. 2022“.

👉Jak vyplynulo z obšírné diskuse na uvedeném úterním mimořádném zastupitelstvu, městští radní přiznali, že vlastně žádný předložený návrh smlouvy na stole při jednání konšelů neležel a že tedy celá chyba s oním „nešťastným“ dvouročním odstupným ve výši skoro milionu korun pro pana Svobodu vznikla „písařským omylem“. A také že chyba byla již opravena. Když jsme namítali, že takovou věcnou opravu smluvního ustanovení nelze provést jen vytištěním nového papíru a novým podpisem, že tedy musí být opět svolána rada města a rozhodnout o „opravě omylu“, byli jsme paní starostkou poučeni, že to prý jde opravit prostě a jednoduše. Že na to mají právní výklad. Ten nás bude pochopitelně zajímat.

🕵️Na zasedání zastupitelstva také hovořil nový pan provozní ředitel ZTS Havlík. Naši zastupitelé, a o to spíše občané města se z žádných dostupných zdrojů nedozvěděli, jak vlastně proběhlo výběrové řízení pana ředitele Havlíka. Proto jsme se na to zeptali. Odpověď městské rady: „Pan ředitel byl vybrán bez výběrového řízení. Výběrové řízení zákon u obchodní společnosti neukládá jako povinnost. Pan ředitel byl prostě vybrán na základě jednoho pohovoru, napřímo.“ Podotkli jsme, že výběrové řízení v rámci transparentnosti je dnes již nutnost. Na to nebyla žádná reakce. Když jsme se pak zeptali na kvalifikaci pana Havlíka, vyplynulo, že pan ředitel, který od poloviny prosince řídí ZTS coby městskou společnost s rozpočtem v řádu několika desítek milionů korun, má patrně pouze středoškolské vzdělání a kvalifikaci odůvodnil svojí dosavadní živností opráváře kotlů. Projev pana ředitele Havlíka byl velmi strohý a hodně nepřipravený. Na dotazy po odbornosti odvětil, že má zkoušky z nějakých předpisů. Co je nejvíce zarážející, pan Havlík odmítl, aby byla zastupitelům poskytnuta jeho ředitelská smlouva. To však podle našeho názoru odporuje zákonu o obcích. Na tyto informace mají zastupitelé občanů města právo, protože se jedná o společnost vlastněnou městem a v takové společnosti nelze před zastupitelstvem, nota bene kontrolním výborem zastupitelstva, nic utajovat.

🙄Další postřehy z jinak velmi dlouhého jednání už jen v bodech:

• Zálohy na teplo odebírané od Znojemské tepelné město snižovat nebude, razantní zvýšení bohužel platí a platit bude.

• Znojemskou tepelnou vede jednatel Svoboda a provozní ředitel Havlík, oba bez vzdělání, bez zkušeností v podnikání v energetice, bez zkušeností s vedením většího podniku.

• Květoslav Svoboda do konce roku prý splatil všechny exekuce, funkci jednatele společnosti má proto, že je pracovitý (pravila paní starostka).

• Členové městské rady se nás snažili přesvědčit, že smlouvy podepsané radnicí platí jen tehdy, pokud dodatečně radnice řekne, že skutečně platí. Podepsaná smlouva s milionovým odstupným pro Svobodu tedy neplatí, protože radnice řekla, to vlastně neplatí. (Pokud se vám zdá tento bod nesmyslný, tak nám tento „právní“ názor také není úplně jasný.)

Jak vidno, kauza ZTS není tímto u konce. Některé otázky budeme řešit i nadále. Je to totiž v zájmu občanů tohoto města.

Pro Znojmo