PROMARNĚNÁ ŠANCE KOUPIT GARÁŽ

autor: | 12. 12. 2022 | Z radnice

Na posledním zasedání zastupitelstva města měli zastupitelé zareagovat na nabídku ke koupi jedné z garáží v lokalitě podél hřbitovní zdi na Dobšické ulici, nedaleko vlakového nádraží. Viz zákres do katastrální mapy.

Pozemky v celé lokalitě patří městu Znojmu, garáže jsou nicméně v soukromém vlastnictví. Podle občanského zákoníku by vlastnictví stavby a pozemku pod ní mělo být ideálně jednotné, proto zákon zavedl předkupní právo, ať už pro majitele pozemku, nebo pro majitele stavby. Vzhledem k hodnotě velkého pozemku v sousedství hřbitova a nádraží se město velmi správně v minulosti rozhodlo pozemky pod garážemi neprodávat.

Nyní nám na základě předkupního práva přišla nabídka ke koupi jedné z garáží. Garáž můžeme coby město odkoupit za nabízenou cenu 350 tisíc korun.

Nakonec se ale naše zastupitelstvo k této nabídce na ničem neusneslo. Bohužel, město tedy na velmi zajímavou nabídku nebude reagovat. 🙁

Je to podle našeho názoru velká škoda! 🙁 Výkup šesti desítek garáží je sice „běh na dlouhou trať“, ale začít se někdy musí. Na pozemku by v budoucnosti mohlo být tolik potřebné záchytné parkoviště pro návštěvníky hřbitova a návštěvníky města, přijíždějící od Suchohrdel, Dobšic či od Brna. V mezičase, než výkup garáží nějak výrazně pokročí, mohla tato jedna garáž sloužit městské hřbitovní správě či jiným organizacím města k uskladnění materiálu. Skladovacích prostor má město nedostatek. Především ale město mohlo v tomto případě sjednotit vlastnictví pozemku se stavbou, jak mu ukládá zákon.

I když jsme tyto argumenty vznesli na zasedání zastupitelstva, kolegy z vládnoucí koalice jsme pohříchu neobměkčili. 🙁 Je to jen další důkaz o tom, že nové vedení města se v mnoha situacích rozkoukává velmi pomalu a už dělá poměrně výrazné chyby, které nás mohou v budoucnosti mrzet.

Výsledek hlasování –

Pro odkoupení garáže: 11 pro (včetně PRO ZNOJMO), 1 proti, 15 se zdrželo

Proti odkoupení garáže: 15 pro (vládnoucí koalice), 4 proti (PRO ZNOJMO), 8 se zdrželo

Pro Znojmo