STUDIE NA REHABILITACI STARÉHO VOJENSKÉHO HŘBITOVA

autor: | 21. 2. 2023 | Z radnice

V loňském roce zadala městská rada na náš popud studii rehabilitace starého vojenského hřbitova na Horním předměstí Znojma, mezi ulicemi Přímětická, K Sirotčinci a Boženy Němcové. Dosud bylo ze strany veřejnosti i vedení města k této ploše přistupováno pouze jako k „zbytkové veřejné zeleni“. Situace se však v našem vnímání mění, když si uvědomíme, že na dané ploše leží stovky, spíše tisícovky našich předků, vojáků a důstojníků staré císařsko-královské armády.

Historie hřbitova sahá do dob vlády Marie Terezie, v roce 1831 byl vzorně upraven, ohraničen valem, příkopem a ohradní zdí a dán pod dozor hlídače, válečného invalidy. Po roce 1918 hřbitov upadal, nakonec byl roku 1925 úředně zrušen. Znojemský muzejní ředitel Anton Vrbka byl z chřadnutí památného místa velmi zarmoucen a snažil se tehdejšímu vedení města vštípit představu pietního sadu. Horší však mělo ještě přijít. V 50. letech tehdejší národní výbor nechal všechny náhrobky demolovat a odvézt je neznámo kam. V 80. letech se do části hřbitova „zakousla“ přístavba ZŠ Jubilejní park a hřiště.

Rádi bychom navázali na zmíněnou ideu ředitele a kustoda Antona Vrbky. Studii šetrné a nenáročné rehabilitace hřbitova vypracoval od loňského léta do letošního ledna znojemský autorizovaný krajinářský architekt Ing. Jaroslav Krejčí. Použil k tomu historické rešerše a mapové podklady, které připravil bez nároku na honorář náš zastupitel PhDr. Jiří Kacetl.

První práce je za námi. Hřbitov také už najdete na Mapy.cz. 🙂 A co dále? Rádi bychom na jaře ve spolupráci se starostkou města studii prezentovali před vámi, Znojmáky. Dozvíte se více nejen o historii, ale také o možné budoucnosti tohoto pietního místa. Budeme chtít znát Váš názor! 🙂

Pro Znojmo