Změny v místní autobusové dopravě ve Znojmě od roku 2023

autor: | 6. 4. 2022 | Články

Stávající smlouva na místní obslužnost autobusovou dopravou (MAD) ve Znojmě skončí k 31. prosinci letošního roku. Proto v uplynulých týdnech proběhlo náročné výběrové řízení na nového dopravce MAD, který bude veřejnou službu zajišťovat od 1. ledna 2023 po následujících 10 let. Obsluha se týká „Velkého Znojma“, jak bychom ho jednou rádi viděli, tedy kromě samotného Znojma s jeho okrajovými vesnickými částmi jsou zahrnuty i Dobšice, Kuchařovice, Suchohrdly a Nový Šaldorf-Sedlešovice.

Od loňského roku se na znojemské radnici scházela pracovní skupina, jejímiž členy byli i zástupci opozice. Skupina projednávala všechny možné aspekty nového výběrového řízení a změny v samotné dopravě od roku 2023. Hlavním cílem bude zatraktivnit MAD pro všechny občany a nabídnout alternativu k individuální dopravě. Samotné výběrové řízení město připravovalo ve spolupráci se specializovanou právní kanceláří tak, aby bylo vše transparentní, v souladu s předpisy a bez závad.

Hlavním hodnotícím kritériem při výběru nového dopravce byla nabídnutá cena, protože ostatní požadavky byly pro všechny účastníky stejné a pevně zadané. Z výběrového řízení vzešel pro mnohé překvapivě dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s., což je nástupnická společnost po rozdělení ČSAD Plzeň a.s., nyní provozující MAD v Aši, Chebu, Klášterci n. O., Litoměřicích, Lounech a ve Varnsdorfu. Někteří si vzpomenou, že ČSAD Plzeň kdysi zajišťovalo dálkovou linku Karlovy Vary – Praha – Znojmo – Wien.

Nová smlouva a výběr nového dopravce jsou ideální příležitostí k vylepšení uživatelského komfortu pro cestující. Vzhledem k tomu, že městská doprava byla vždy oblastí, o kterou jsem se podrobně zajímal, podařilo se nám s ostatními kolegy v pracovní skupině zavést několik významných novinek, které ve větších městech úspěšně fungují již delší čas. A na co se tedy od ledna 2023 můžeme těšit?

 • Nízkopodlažní autobusy na všech linkách. To ocení především starší lidé či maminky s kočárky.
 • Nástup všemi dveřmi. To přinese urychlení spojů bez zbytečných čekání na zastávkách. Např. jen na páteřní lince 804 to znamená časovou úsporu 7 minut. Inspirací, že tento systém odbavení cestujících bude ve Znojmě fungovat, nám jsou okresní města podobné velikosti jako Trutnov a Tábor. Navíc je Znojmo od roku 2010 součástí IDS JMK, kde tento systém nástupu všemi dveřmi funguje v brněnské MHD.
 • Přestupní tarif. Právě díky součinnosti IDS JMK bude možné ve vozidlech používat totožné validátory (terminály soužící k platbě jízdného), kde je možno platit klasickou platební kartou a systém poté sám odečte požadované jízdné.
 • Samozřejmostí budou i nadále předplatní (měsíční, čtvrtletní a roční) jízdenky, kde se cestující kromě toho, aby měl jízdenku s předplacenou částkou u sebe, nemusí starat vůbec o nic, tudíž ani nic načítat. To je pro pravidelné cestující nejlepší volba.
 • Čidla počítající cestující, situovaná v rámech dveří. To nám výrazně zjednoduší přehled o využití jednotlivých spojů a zastávek, a tím pádem i možné zhuštění či naopak menší frekvenci spojů, a tím vyšší efektivitu.
 • Nově vzniknou dvě minibusové linky; obě budou projíždět historickým centrem města ve směru nahoru po České a dolů přes Horní náměstí a Kovářskou v trase současné linky 803. Jedna bude zajíždět na Cínovou horu a druhá do Dyjské Vsi, k mostu pod hradem. Obě lokality, i přestože zde vždy byl pohyb bydlících, zahrádkářů a výletníků, dosud nikdy nebyly veřejnou dopravou obsluhovány.
 • Sloučení linek 804 a 805 do páteřní linky 804, která bude jezdit pevnou trasu Oblekovice – Přímětice a vybrané spoje pojedou závlekem přes nemocnici. S tím souvisí i její hustší víkendový provoz. Označení linky 805 prozatím zůstane neobsazené pro případné další použití.
 • Aby se zkrátila doba jízdy linky ze Suchohrdel a Kuchařovic, bude 801ka protažena z Kuchařovic k nemocnici, kde vznikne možnost přestupu na další linky směrem do centra (802, 803, 804).
 • Aktualizace názvů některých autobusových zastávek tak, aby lépe odrážely aktuální topografické i historické souvislosti.
 • Nový vizuální styl nabídne nové barevné provedení.
 • Zachovány nadále zůstanou noční linky 808 a 809, které již řadu let slouží jednak jako „rozjezd“ od posledního spoje od Brna, jednak i jako příznivá varianta pro návštěvníky kulturních akcí či restaurací.

Samozřejmě budeme ještě v průběhu roku dolaďovat detaily jak na provozní bázi, tak i na základě připomínek Vás, občanů města. Naším společným cílem zajisté je, abychom mohli nabídnout skutečně funkční a rychlou městskou dopravu, jak se sluší a patří ve druhém největším městě kraje. Proto uvítáme Vaše podněty! Budou-li realizovatelné, určitě přispějí k tomu, abychom mohli využívat linek MAD Znojmo k větší spokojenosti.

Přemysl Karpíšek