Znojemský Domeček se opět zaskví ve své kráse

autor: | 19. 6. 2022 | Články

Znojemská městská rada má na stole dispoziční studii architekta Martina Navrkala k budoucímu využití tzv. „Domečku“ na Pontassievské ulici. Dům byl postaven roku 1882 jako kulturní dům Německého měšťanského spolku. V roce 1930 byl nadstavěn o částečné druhé patro pro účely hotelu „Německý dům“. Po druhé světové válce byl přejmenován na Dům práce, později Hotel Znojmo. V roce 1993 byl poněkud nešťastně privatizován a přestavěn na bankovní palác České spořitelny. Konečně roku 2018 jej za 45 milionů korun odkoupilo město Znojmo.

Vizualizace nové podoby Domečku

Naším společným cílem, a shodneme se na tom patrně napříč všemi politickými stranami ve Znojmě, je navrátit Domeček do časů jeho dřívější slávy. Objekt tedy bude moci opět sloužit jako kvalitní restaurace s prostorným venkovním posezením v Dolním parku, jakož i coby reprezentativní prostora pro městské bály, konference, přednášky či hudební koncerty. Bude též zázemím pro schůze občanských spolků, soukromé nebo firemní akce. Bude z něj tedy tolik postrádaný „Obecní dům města Znojma“. Podtrhneme noblesu jeho neorenesanční architektury, zároveň se nebudeme bát přiznat soudobý výraz.

Kapacita Domečku pro účely plesů a jiných větších akcí bude ideálně někde okolo 400 až 700 osob. Samotný hlavní sál Domečku sice není velký jako například sál v bývalém hotelu Dukla, ale výhodou je, že k němu lze přidávat přísálí dole a další sály a salonky v prvním patře (zvýšené přízemí vůči Pontassievské ulici), což umožní pestrost kulturního programu s hlavním jevištěm ve velkém sále a malými kapelami v saloncích. S vedením Základní umělecké školy Znojmo a Střediska volného času Znojmo jsme se také předběžně dohodli na tom, že část salonků v 2. a zejména 3. nadzemním podlaží (bývalé hotelové patro) budou moci být využívány jako hudební zkušebny, umělecké dílny či taneční místnosti pro výchovu mládeže či pro nezávislou divadelní scénu.

A jak tohoto krásného cíle dosáhnout? Česká spořitelna opustí prostory Domečku letos na podzim. Město nyní nechá zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Samotná realizace pak bude úkolem pro politickou reprezentaci, která vzejde z komunálních voleb 24. září tohoto roku. Kandidátka STAN PRO ZNOJMO, kterou mám velkou čest do voleb vést, považuje znovuzrození „Obecního domu města Znojma“ za jednu z hlavních priorit pro roky 2023 až 2026. Moc děkujeme, pokud nás v tomto záměru svým hlasem podpoříte!

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma