RUDOLF MELKUS (1908 – 1941)

autor: | 22. 5. 2023 | Články, Nezařazené

Rudolf Melkus se narodil 4. března 1908 ve Vídni. Jeho otec Václav pocházel ze Ctidružic, kde měl až do r. 1945 domovské právo. Jeho matka Marie se narodila v Jenči u Kladna, potkali se zřejmě ve Vídni, kde se dne 25. února 1906 vzali. Rudolf měl staršího bratra Karla (nar. 22. 8. 1906).

Ve Vídni chodil na Českou školu Komenského. V roce 1916, kdy bylo Rudolfovi osm let, se rodina přestěhovala z Vídně do Ctidružic. Ve  školním roce 1921/1922 nastoupil na reformní reálné gymnasium v Moravských Budějovicích, ve studiu pokračoval na českém reformním reálném gymnasiu ve Znojmě, kde v roce 1929 maturoval. To již rodina Melkusova bydlela v Novém Šaldorfu č. 37. Roku 1925 Rudolfovi zemřela matka Marie. S ovdovělým otcem a bratrem Karlem se přestěhovali roku 1927 do Starého Šaldorfa (od roku 1949 součást Znojma) na Vrbkovu ulici č. 5.

Už od dob studií byl Rudolf Melkus členem Junáku, nováčkovskou zkoušku složil 2. května 1924, byl přijat do skautského I. oddílu, 12. srpna 1925 složil čestný slib. Následuje řada zkoušek z různých oborů (první pomoc, tlumočník z němčiny, stopař, malíř, geometr, elektrotechnika, cyklistika). Při zkouškách najdeme vždy dodatek, že se zavazuje, že bude získaných zkušeností používat vždy a všude v souladu se skautským zákonem k obecnému prospěchu. V oblasti Louky, Marešova a přilehlých částí Znojma založil Rudolf Melkus III. oddíl, který dlouho vedl, později se stal jednatelem Sdružení svazu Junáků ve Znojmě, byl tajemníkem župního junáckého zpravodaje.

Od roku 1929 (tedy po maturitě) pracoval jako úředník na měřičském úřadě města Znojma. Nakreslil první českou nástěnnou mapu Znojma, která vyšla tiskem. S Karlem Zobalem vydal v Klubu českých turistů v roce 1936 knihu Podyjí. Ve Znojmě byl jako turista a skaut veřejně známou osobou.

Rudolf Melkus se v roce 1936 oženil, jeho manželkou se stala Anna Štolová, která žila s rodiči ve Vídni, kde měli také svatbu. V roce 1938 se jim narodila dcera Eva. Bydleli ve Znojmě na Kernekerově ulici 43  (dnes Rooseveltova ulice). 

Po Mnichovu bylo Znojmo, které se nacházelo v oblasti Sudet, připojeno k hitlerovskému Německu. Rudolf Melkus byl v roce 1939 jako představitel předválečné české znojemské společnosti nacisty zatčen a vězněn ve Vídni, ale za půl roku jej propustili. Přestěhoval se s rodinou do Brna, kde pracoval na městském úřadě.

Podruhé byl  Rudolf Melkus zatčen v roce 1941. Stal se obětí konfidentské činnosti Viktora Ryšánka, kterému jako bývalému důstojníkovi československé armády a členu Obrany národa věřil. Tento udavač prozradil ilegální buňku, jejíž součástí byl i Rudolf Melkus. Věznili jej v Kounicových kolejích a 30. září 1941 během prvního stanného práva byl popraven. Další člen ilegálního sdružení Otto Orlíček byl též popraven, Karel Čihák zemřel v koncentračním táboře. (Ryšánek byl jako konfident gestapa, který působil na jižní Moravě a později i v Čechách, roku 1946 odsouzen k trestu smrti.)

Rudolfu Melkusovi byl in memoriam udělen 28. října 1946 Junácký kříž zlatého stupně. Na jeho počest se ulice, kde téměř pět let bydlel a kde také založil a vedl junácký oddíl, přejmenovala z Vrbkovy na Melkusovu. Na domě, kde pět let žil, je od roku 2020 umístěna pamětní deska.

Informace  s využitím rodinného archivu zpracovala Alena Paulenková a Alena Prochásková, praneteře Rudolfa Melkuse

Alena Paulenková

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma