Jak ovlivňovat chod města

Jak ovlivňovat chod města

Ráda bych úvodem představila sdružení STAN PRO ZNOJMO, jehož jsem součástí. Ne jednotlivé členy, ale nás jako tým. Využíváme toho, že jsme v určitém ohledu rozdílní (věkově i typem vzdělání), takže předkládáme celou paletu podnětů. Na druhou stranu nás spojují občanské i politické postoje,...