Práce ve výboru byla intenzivní

Práce ve výboru byla intenzivní

Výbor pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem byl zřízen v lednu 2021. Každý měsíc jsme se společně s dalšími deseti členy scházeli, abychom projednávali žádosti o prodeje pozemků, návrhy změn územního plánu, ale i koncepční a strategické záležitosti. Zde jen namátkově několik...