Historická fotohádanka

5. 3. 2023 | Z historie Znojma

Nad vstupem do které historické památky ve Znojmě se nachází tento památný erb z roku 1592?

Jedná se o čtvrcený štít, vlevo dole (naším pohledem vpravo) rostoucí přemyslovská orlice s iniciálou W svatého Václava (WENCESLAUS). Pole vpravo nahoře nese vyobrazení samotného sv. Václava. Zbývající pole jsou šikmá břevna. Znak nechal na budovu osadit loucký opat Šebestián II. Fuchs z Badenu (1585–1599), jak dříve hlásal nápis, který po r. 1974 skončil v lapidáriu znojemského muzea (žel poškozený a nekompletní). Nápis zní: VTERE POSTERITAS! MVLTIS GRAVIBUSQVE SEBASTVS ME STRUXIT PENSIS! VTERE POSTERITAS! ANNO SALUTIS MDLXCII – česky tedy „Užívejte, vy, kteří přijdete po nás! Šebestián mě postavil četnými a velkými náklady. Užívejte, vy budoucí. V roce spásy 1592“.

Za foto děkujeme J. Puchnerovi. 🙂

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma