Znojemský Domeček se opět zaskví ve své kráse

Znojemský Domeček se opět zaskví ve své kráse

Znojemská městská rada má na stole dispoziční studii architekta Martina Navrkala k budoucímu využití tzv. „Domečku“ na Pontassievské ulici. Dům byl postaven roku 1882 jako kulturní dům Německého měšťanského spolku. V roce 1930 byl nadstavěn o částečné druhé patro pro účely hotelu „Německý dům“. Po...

Jak ovlivňovat chod města

Jak ovlivňovat chod města

Ráda bych úvodem představila sdružení STAN PRO ZNOJMO, jehož jsem součástí. Ne jednotlivé členy, ale nás jako tým. Využíváme toho, že jsme v určitém ohledu rozdílní (věkově i typem vzdělání),...