VIZE PRO MĚSTSKÉ MUZEUM „U ZLATÉ KORUNY“ NA OBROKOVÉ ULICI

autor: | 10. 3. 2024 | Naše projekty

Město Znojmo je vlastníkem dvou pozoruhodných historických domů na dolním konci Obrokové ulice. Nárožní dům čp. 284 (Obroková 25 / Zámečnická 1) a nad ním dům čp. 283 (Obroková 23), s gotickým mázahauzem, arkádovým nádvořím a východem z návštěvnické trasy znojemského podzemí. Oba domy spojují také zajímavé příběhy a tradice druhé nejstarší lékárny ve městě – U Zlaté koruny. Právě z tohoto důvodu je záhodno, aby je město využilo k rozšíření nabídek cestovního ruchu ve městě a také k osvětě místní historie.

V 16. století patřily oba domy zámožným rodinám městského rychtáře Müllnera a Budčických z Budčic a prošly zásadní přestavbou v renesančním slohu. Pozoruhodné je u obou domů členění fasád do Obrokové ulice s vystupujícími arkýři a konzolami a dochovanými portály, dále u domu čp. 283 prostorný mázhaus a dvorek s částečným arkádovým ochozem a párem portrétních plaket císařského páru Františka I. a Marie Ludoviky, u domu čp. 284 prosvětlený schodišťový dvůr a krásná domácí kaple s malířskou výzdobou, datovanou rokem 1525. Mimochodem, rodina Budčických je také podepsána pod stavbou dvojité, tzv. svatováclavské kaple na Mikulášském náměstí. Lékárna „U Zlaté koruny“ působila v domě čp. 283 od 17. století, zatímco v domě čp. 284 se střídaly různé módní obchůdky, až nakonec roku 1896 tu našlo své hlavní sídlo renomované znojemské knihkupectví a tiskárna Fournier & Haberler, jehož majitelem byla tehdy rodina saského protestanta Karla Bornemanna. V meziválečném období byly oba domy doplněny o obytné druhé patro. Po druhé světové válce byly domy konfiskovány a jako majetek města Znojma sloužily jako nájemní domy. V přízemí mezitím rozšířila lékárna U Zlaté koruny svůj provoz i do domu čp. 284. V posledních deseti letech byl dům čp. 284 zcela vyklizen, pro další bydlení není vzhledem ke své složité historické dispozici vhodný, čeká tudíž na jiné určení. Dům čp. 283 má stále nájemníky v celkem pěti bytech v prvním a druhém patře, přízemí slouží jako výstup z návštěvnické trasy znojemským podzemím a je pronajato jako rychlé občerstvení („Gastro-Bar 23“).

Již v roce 2015 se členové Pro Znojmo a Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto Bouda, Jiří Kacetl a Zbyněk Sturz zamýšleli nad adaptací tohoto domu coby městského muzea. Na jaře 2021, díky změně ve vedení města Znojma, byla tato projektová myšlenka autory oprášena a podrobněji rozepsána. Následně pak rada města pověřila architektku Ing.arch. Martu Šedou, aby vizi rozpracovala do podoby architektonické studie. Studie byla na konci dubna 2022 představena členům Rady města Znojma a projednána se zástupci státní památkové péče, kteří realizaci záměru přivítali a doporučili. Další příprava projektu byla bohužel zastavena v důsledku výměny radniční koalice v říjnu 2022 a našeho opětovného odchodu do opozice.

Tematické okruhy uvažované expozice vycházejí z mikropříběhu samotného domu:

  • v prvním patře bude představen měšťanský život ve Znojmě od středověku do 19. století
  • druhé patro domů ukáže na příběhu rodin nakladatele Bornemanna a lékárníka Sedláře dramatické události 1. poloviny 20. století ve Znojmě.

Autoři projektové myšlenky pochopitelně prověřili možnosti financování projektu z národních a zejména nadnárodních fondů. Důležité partnerství pro projekt ochotně přijali jihomoravští krajané žijící dnes v Rakousku a Německu. Po vzájemné diskusi bylo odsouhlaseno, že oba domy U Zlaté koruny se díky úspěšné realizaci navrženého projektu stanou lákavým paměťovým muzejním místem, prvním svého druhu na jižní Moravě. Zejména s ohledem na mladší generace bude dům sloužit k tolik potřebné osvětě na poli dramatických a komplikovaných moderních dějin.

Na závěr přikládáme celkové dispoziční řešení, jež Ing. arch. Šedá pro oba vzájemně propojené domy navrhuje:

PŘÍZEMÍ

PRVNÍ PATRO

DRUHÉ PATRO ROHOVÉHO DOMU čp. 284

DRUHÉ PATRO DOMU NAD LÉKÁRNOU A MÁZHAUZEM čp. 283 A PŮDA SOUSEDNÍHO ROHOVÉHO DOMU čp. 284

ŘEZ OBĚMA DOMY


FOTOGALERIE


Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma