ANO A SPD ODMÍTLI KOUPIT OBECNÍ DŮM PRO PŘÍMĚTICE

autor: | 23. 4. 2024 | Z radnice

Problémem posledních měsíců a let v Příměticích je absence obecního domu. Občané si přejí místo pro setkávání, tradiční sál, kde by mohlo probíhat vítání občánků, maškarní plesy, posvícení, prostě akce pro děti, mládež a rodiče, pro místní seniory apod. Před časem se objevila možnost nákupu bývalé restaurace U Polehňů, dříve tzv. Lidový dům, umístěný na velmi dobrém místě přímo v centru Přímětic, dostupný z většiny míst v Příměticích v rámci 10minutové procházky.

Naši zastupitelé Pro Znojmo proto tlumočili jednomyslnou vůli komise pro Přímětice na znojemském zastupitelstvu a již v únoru navrhli zařadit na program jednání koupi tohoto objektu za 5,9 mil. Kč. Jenže radniční koalice pod vedením starostky Solařové a Svedíkové-Vávrové diskusi o tomto problému vůbec nepřipustila. Že prý se to nejprve musí projednat v orgánech města.

Dobrá, řekli jsme si, počkáme. I když stále hrozilo, že realitní kancelář může každou chvíli objekt odprodat jinému zájemci… Návrh ke koupi tedy byl v březnu projednán orgány města: komise pro Přímětice se vyslovila všemi hlasy jednoznačně pro koupi, komise majetková se na doporučení nakonec nedokázala většinou hlasů usnést. Rada města koupi NEdoporučila.

Včera se konalo zastupitelstvo, které je oprávněno o koupi majetku definitivně rozhodnout. A jak myslíte, že to dopadlo. Náš zastupitel Jiří Kacetl shrnul všechny klady koupě tohoto objektu, zdůraznil, že v Příměticích panuje mezi občany města na tomto naprostá shoda a že kupní cena není tak velká, aby si to město Znojmo pro svoji nejlidnatější a stále rostoucí městskou část nemohlo dovolit. Další argumenty dobře shrnul zastupitel Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Nic nepomohlo. Starostka řekla, že si vedení města udělalo voji finanční rozvahu a že objekt by neúměrně zatížil městské finance a hospodaření. Koupě objektu tak byla těsnou většinou radniční koalice (16 hlasy z 31) zamítnuta.

Moc nás to mrzí. Občané – voliči z Přímětic si nyní musí sami vyhodnotit, zda jejich zastupitelé v znojemském zastupitelstvu skutečně zastupují jejich zájmy.

Pro Znojmo