„NERUŠIT! VLÁDNEME!“

autor: | 24. 11. 2023 | Naše projekty, Názory

Na posledním zasedání znojemského zastupitelstva (13.11.2023) jsme předložili návrh na spravedlivější vedení diskuse k jednotlivým bodům programu. V posledním roce se totiž často stalo a stává, že starostka Ivana Solařová – jednoduše na základě vlastního pocitu – odmítá opozičním zastupitelům při delší diskusi udělit slovo. S návrhem jsme žel neuspěli. Racionální argumenty ze strany vedení města nezazněly. Jako by vládnoucí kolegové ANO+SPD+Svobodní říkali: „Nerušit! Vládneme!“

Vládnoucí koalice Znojma za ANO2011, SPD-Okamurovce a Znojmáky/Svobodné představuje těsnou většinu 16 zastupitelů

Starostka, když vypíná mikrofon opozičním kolegům, se opírá o platný jednací řád, kde je psáno, že„v diskusi smí vystoupit jen ten, komu předsedající udělil slovo. Nikdo nemůže v téže věci vystoupit více než dvakrát.“ Je to omezení, které v minulosti nebylo příliš používáno. Jsem už pamětník, od roku 2006 jsem byl v diskusi takto umlčen snad jen jednou za časů starosty Gabrhela. Diskuse s opozicí se, zejména za minulého starosty Jakuba Malačky (2021–2022), jinak zpravidla nechávala plynout, dokud nebyl přihlášen nikdo další. Jednací řád tuto omezující klauzuli „zdědil“ z dob hodně dávných, a my jsme ji proto nyní navrhli vyškrtnout. Domníváme se, že toto omezení je v rozporu se základním zákonným právem každého zastupitele plně se vyjádřit a zejména patřičně reagovat na jiné příspěvky v diskusi.

Podle našeho názoru prostě není spravedlivé, aby o vpuštění do diskuse, když zastupitel chce na své kolegy i nadále reagovat, rozhodoval jen jeden člověk, tj. starostka. Starostka je na zasedání z procesního hlediska sice důležitou osobou předsedající, nicméně v politické rovině je na zastupitelstvu toliko jednou z jeho 31 členek a členů!

Při projednávání našeho návrhu již na kontrolním výboru v říjnu a na zastupitelstvu v listopadu jsme jasně zdůraznili, že vládnoucí koalice se nemusí obávat, že bychom tím jako opozice chtěli vytvořit podmínky pro obstrukce jednání zastupitelstva (jak jsme toho svědky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde toho nyní paradoxně využívají hlavně poslanci ANO a SPD). Případné obstrukce opozice ve Znojmě lze totiž ukončit aplikací jiných tří ustanovení jednacího řádu, a sice:

– „Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoli člen ZMZ; o jeho návrhu se hlasuje bez diskuse“.

– „Nemluví-li řečník k věci, může ho předsedající upozornit a po opětovném upozornění mu slovo odejmout.“

– „Přípustná délka příspěvku v diskusi je stanovena na 5 minut“.

Všechna tato platná ustanovení jednacího řádu jsou pro vládnoucí koalici dostatečnou pojistkou klidného průběhu zastupitelstva. Bohužel. Ani toto koalici nepřesvědčilo. Náš návrh byl těsnou většinou hlasů zamítnut.

Co dodat? Zamítnutí další diskuse oprávněně chápeme jako diskriminaci našeho práva k vyjádření názoru či jako upření reakce na názor jiného kolegy zastupitele. Je zajímavé, že když paní starostka Solařová sama politicky v diskusi komentuje názory svých oponentů, žádné pravidlo „dvakrát a dost“ neplatí… Pro ni neplatí! Nemá jí totiž kdo vypnout mikrofon!

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma