MĚSTO (ZA DOCELA DRAHO) KOUPILO STAROU HASIČÁRNU

autor: | 20. 2. 2024 | Z radnice

Na včerejším zasedání odhlasovala radniční koalice koupi staré hasičárny na Pražské a Zborovské ulici za účelem přestavby a vybudování nového městského úřadu. Rozhodla o tom nejmenší možná většina – 16 zastupitelů. Město kupuje zchátralou hasičárnu od státu (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) za 36,1 mil. Kč, což představuje 8.430 Kč za metr čtvereční.

Hlasování předcházela dlouhá debata, do které se zapojili všichni tři naši zastupitelé Pro Znojmo a další kolegové z opozice. Vyložili jsme a podrobně vysvětlili všechny argumenty, proč si myslíme, že koupě hasičány je pro město nevýhodná. Město má již nyní hodně objektů k řešení (Domeček, znojemský hrad, pošta na Horním náměstí, úřad na nám. Armády, loucký klášter aj.) a v současnosti je prakticky vůbec neřeší.

Dále jsme požadovali, aby vedení města k této zásadní otázce, která ovlivní chod města na další půlstoletí, svolalo veřejné projednání. Tedy za účasti všech občanů města, které tato otázka zajímá, kteří třeba bydlí ve vilové čtvrti v Marákově a nepřejí si, aby se z části jejich čtvrti stal úřednický „Kaufland“, s obřím parkovištěm pro všechny úředníky a návštěvníky úřadu, jak si představuje nynější vedení ANO+SPD+Svobodní. Záměr koupě hasičárny je velmi uspěchaný. Víme o něm teprve 3 týdny a už je rozhodnuto!

Nepochodili jsme! Projednání za účasti znojemských občanů nebude! Když jsme se zeptali, že radniční zástupci SPD Okamurovci čili Strany přímé demokracie ignorují svůj stranický program a ignorují názory občanů města, bylo nám odpovězeno, že oni to dělají „pro úředníky a pro lidi“, a že se jich na to nemusí ptát.

Nejkřiklavější věc ovšem byla, že vedení radnice nám opozičním zastupitelům zatajilo znalecký posudek k ohodnocení objektu hasičárny. Při všech prodejích či nákupech nemovitostí dostávají zastupitelé vždy znalecký posudek, aby se zastupitelé ujistili, že prodejní či kupní cena odpovídá objektivním skutečnostem. Posudek nám nebyl dodán, přitom paní starostka Solařová přiznala, že jeho kopii od prodejce má. Proč jej odmítla všem zastupitelům zpřístupnit? Tušíme proč. Posudek totiž ukazuje, že město kupuje objekt hasičárny o 3,5 milionu dráž, než stanovil znalecký posudek. Poněkud skandální.

K celé kauze koupě hasičárny se ještě vrátíme s dalšími argumenty a postřehy. Určitě tuto záležitost nepovažujeme za ukončenou. Plánujeme svolat veřejné shromáždění, kde bychom občanům představili všechny nevýhody uvedené koupě a možná variantní řešení otázky umístění kanceláří městského úřadu.

Následující fotky ukazují dosti havarijní stav koupeného objektu hasičárny.

Pro Znojmo