ŠKOLA „OTAKARKA“ VE ZNOJMĚ SLAVÍ 130 LET

22. 10. 2023 | Z historie Znojma

Tento víkend proběhla v ZŠ Václavské náměstí ve Znojmě oslava 130 let. Tolik let uplynulo od zahájení stavby školní budovy. Pojďme si připomenout, co se v roce 1893 ve Znojmě stalo. Právě na sklonku léta 1893 byl totiž zahájen na svoji dobu (i v dnešním měřítku) velmi odvážný projekt regulace Otakarova (dnes Václavského) náměstí a rozšíření začátku Školní ulice (dnes Přemyslovců).

Znojemská radnice se na investičně i majetkově a logisticky náročnou akci připravovala dlouhé roky. Výstavba nové školy ve městě byla pociťována jako velmi nutná, jenže městskou samosprávu svazovaly povinnosti související s ubytováním vojska. Školní otázka tedy byla svázána s otázkou kasárenskou. Málokdo již dnes ví, že začátek dnešní ulice Přemyslovců byl od středověku výrazně užší, než je tomu dnes. A budovou, která tento uliční profil zužovala, byla v roce 1893 posádková věznice, dříve tzv. Otakarovská kasárna, předtím Ryllův dům a zcela původně správcovství s hlavní bránou do kláštera klarisek. Směrem do dnešního Václavského náměstí stály další objekty, které výrazně zmenšovaly plochu náměstí tak, jak ho vnímáme dnes: Mühlbauerův dům a dům Slezákův, které radnice již v 70. letech 19. století vykoupila s vědomím, že je jednou zbourá.

Impulsem k zahájení plánované regulace náměstí a výstavby školy se stalo dokončení nových kasáren ve městě: Albrechtova (později Žižkova) kasárna na tehdy nové ulici Rapénové (dnes Jarošově) včetně posádkového soudu a věznice byla zkolaudována na konci června 1893. Na sklonku léta onoho roku tedy začaly demolice v prostoru Otakarova náměstí. Zcela zbořeny byly nakonec celkem čtyři budovy – kromě tří výše jmenovaných bylo nakonec zlikvidováno i staré městské divadlo, původně noční kaple klarisek. Kdyby divadlo bylo ponecháno, nebylo by zbylo místo na tělocvičnu projektované školy.

Nerealizovaný plán na rozšíření starého divadla z r. 1876 dobře ukazuje půdorysnou situaci před regulací Otakarova náměstí

Demolice, terénní úpravy a novostavba trvaly 12 měsíců. Prostor Otakarova náměstí i začátku Školní ulice (Přemyslovců) byl rozšířen a na zbývající stavební parcele v sousedství gymnasia (dnes obchodní akademie) byla postavena úhledná dvoupatrová budova v neorenesančním slohu, tzv. Otakarova škola. Po slavnostním otevření dne 17.9.1894 poskytla ve své severní části, směrem k Veselé ulici, komfortní prostory pro pětitřídní dívčí obecnou školu pro I. městský okrsek a ve své části jižní, k nároží s Školní ulicí, prostory pro I. dívčí měšťanskou školu. Novostavba byla vybavena ústředním topením a záhy (po dokončení městské elektrárny) i elektrickým osvětlením. Projekt a stavební práce s celkovým rozpočtem 62.418 zl. dodal znojemský stavitel Josef Schweighofer.

Nápis s originálním jménem školy na počest zakladatele města, krále Přemysla Otakara I., Ottokarschule / Škola Otakarova, byl od počátku viditelný na čelní straně budovy zcela nahoře, v balustrádě nad střešní římsou. Po druhé světové válce nápis zmizel. Při poslední rekonstrukci fasády budovy, před asi šesti či sedmi roky, jsem navrhl, aby se nápis a původní jméno škole vrátily. Tehdejší vedení města (ČSSD + ANO) ale nesouhlasilo, a proto zůstal čelní štít školy prázdný. Škoda.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma