Znojemské historické kašny – 1. díl

21. 1. 2020 | Z historie Znojma

V únoru 2019 vyhlásilo město Znojmo architektonickou soutěž na vodní prvek na Horním náměstí a její výsledky byly těsně před prázdninami zveřejněny. Vítězný návrh však u velké části znojemské veřejnosti vzbudil nemalé rozpaky: jednak pro svoji až podezřelou podobnost s kašnou na náměstí Svobody v Brně, jednak pro nerespektování historického odkazu. Soutěži bohužel nepředcházelo zpracování stavebně-historického vývoje náměstí, zdejší kašny a kašen ve znojemské památkové rezervaci obecně.

Proto jsem pro vás připravil miniseriál o historických kašnách ve Znojmě. Bez poznání kulturně-historických hodnot našeho unikátně dochovaného městského prostoru se totiž nelze dobrat k žádnému odpovědnému rozhodnutí. Přísná kritéria státní památkové péče musejí platit pro každého: Nelze přece na jedné straně na občanech, majitelích domů v památkové rezervaci, vymáhat dodržování přísných zásad, a na druhé straně pak mocenským politickým tlakem prosazovat odvážná až kontroverzní soudobá architektonická řešení, která by u obyčejného člověka neprošla a která se příčí současnému poznání kulturně-historických hodnot. Náš seriál začneme na Dolním náměstí a skončíme na náměstí Horním, které nás bude zajímat pochopitelně nejvíce.

1. Kamenná kašna na Dolním (Masarykově) náměstí

Kašna zde stála již v období renesance v 2. polovině 16. století a jejím ústředním prvkem byla socha nahého Neptuna s trojzubcem. V období vrcholného baroka, v 1. polovině 18. století, nahradila římského boha všech moří socha katolického světce Jana Nepomuckého, tehdy nově svatořečeného patrona českých zemí. Dnes tuto sochu najdeme o něco níže, u zdi kapucínského kláštera. V roce 2010 byla pěkně restaurována. Dnešní podoba kašny je nicméně torzem dekorativnějšího řešení z roku 1865: dochován je původní osmiboký bazén a středový dřík; nedochovala se však původní mísa v podobě velké mušle a vrcholový keramický chrlič v podobě řeckého posla moří Tritóna. Voda původně tryskala z úst hlavy hada, kterou Tritón držel ve svých rukou. Voda dopadala do mísy a odtud stékala záhyby mušle do bazénu. Dojem z kašny byl tedy velmi působivý. Zatímco mušlová mísa byla poškozena a odstraněna již na začátku 20. století, Tritón na kašně vydržel až do závěru druhé světové války. Poškozený originál byl poté z kašny sejmut a uložen v lapidáriu Jihomoravského muzea ve Znojmě. Místo Tritóna byla na kašnu v 90. letech 20. století patrně bez znalosti věci osazena zcela nepatřičně replika sošky Rolanda z pranýře v městečku Šatov (její originál se nachází rovněž v lapidáriu muzea ve Znojmě). Již v roce 2017 jsem upozornil starostu města Ing. Gabrhela a místostarostu (dnes starostu) Groise na současnou nevyhovující podobu a navrhl rehabilitaci kašny do dobře historické podoby z roku 1865, dobře doložené fotografiemi i plány. Mušlovou mísu i repliku sochy Tritóna s vodotryskem by nebylo problém opět zhotovit a osadit na místo, kam patří. Na jaře letošního roku dokončená oprava kašny však moje připomínky bohužel nevzala vůbec v potaz. Velká škoda. Mohli jsme mít o jednu znovuobjevenou historickou atrakci navíc.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma