Znojemské historické kašny – 2. díl

22. 1. 2020 | Z historie Znojma

Další tři znojemské kašny spojuje stejný osud: ani jedna z nich už nestojí. V roce 1897 totiž město Znojmo ve snaze přiblížit pitnou vodu občanům města vybudovalo síť pouličních litinových pump, které budou jistě mnozí dříve narození našeho města ještě pamatovat. Pumpy tedy převzaly funkci zdroje pitné vody, a město se tudíž rozhodlo „nepotřebné“ staré kašny odstranit, byť již tehdy se ozývaly prozíravé hlasy, že by bylo záhodno kašny zachovat kvůli jejich.

2. Kašna na Mikulášském náměstí 

Raně novověká kašna původně čtvercového, posléze oktogonálního půdorysu s masivním středovým hranolovým dříkem se skosenými hranami stávala ve východní části dnešního náměstí, ve vidlici ulic Velká Mikulášská a U Branky. Tento prostor býval ohradou oddělen od starého městského hřbitova v bezprostředním okolí kostela. V letech 1877-1945 neslo toto menší prostranství název „Sealsfieldovo náměstí“. Kašna je originálními plány a fotograficky dobře dokumentována. V roce 2011 bylo na její obnovu v historické podobě dle projektu Ing. arch. Rudolfové z roku 2007 vydáno kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče. Znovuzřízení kašny tedy nestojí nic v cestě, pouze politická vůle vedení města.

3. Kašna u Napajedelské brány 

Raně novověká kašna čtvercového půdorysu s barokní sochou sv. Antonína Paduánského s malým Ježíškem stávala na malém náměstíčku zvaném „Tränktorplätzl / U Napajedelské brány“, dnes U Brány. Socha byla původně zhotovena a vysvěcena v červnu 1737 jako ozdoba vstupu do areálu františkánského kláštera u kostela U Matky Boží na předhradí (dnešní středové prostranství ul. Přemyslovců), odkud pak byla po zrušení kláštera po roce 1784 přemístěna na kašnu. Po zrušení kašny byla ponechána na místě, pouze přisunuta ke zdi nárožního domu. Podle sochy byla ostatně pojmenována přilehlá Antonínská ulice.

4. Kašna v Jirchářích 

Raně novověká kašna čtvercového půdorysu pocházela z 18. století a stávala na malém prostranství v horním nároží ulice V Jirchářích, pod dnešním Tip Clubem. Barokní socha sv. Floriána, která stála na čtvercovém dříku této kašny, se dochovala a stojí dnes v Konicích u Znojma. V roce 2008 bylo na celkovou rekonstrukci kašny v historické podobě vydáno pravomocné závazné stanovisko orgánu památkové péče. Obnově kašny nestojí nic v cestě, pouze politická vůle městské rady.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma