Znojemské historické kašny – 3. díl

23. 1. 2020 | Z historie Znojma

5. Kašna na Dolní České ulici 

Raně novověká kašna o půdorysu šestiúhelníku sloužila pro týdenní masný trh, který se zde konával až do meziválečného období. V roce 1897 byla odstraněna a nahrazena litinovou pumpou. Je nicméně originálními plány a fotograficky dokumentována. Středový kulatý dřík byl zakončen dórskou hlavicí a dekorativní plastikou šišky (dnes v lapidáriu muzea). V roce 2010 bylo vydáno povolení na její celkovou rekonstrukci v historické podobě. Projekt Ing. arch. Rudolfové řeší celkové zkrášlení dnes nepříliš pěkného prostranství. Realizace projektu je závislá pouze na vůli současného vedení města.

6. Kašna na Horní České ulici 

Raně novověká kašna o půdorysu šestiúhelníku stávala před dnešní italskou restaurací. I ona byla v roce 1897 odstraněna a nahrazena pumpou. Středový hranolový dřík nesl na vrcholu plastiku šišky.

7. Kašna na ulici Jana Palacha 

Raně novověká kašna o čtvercovém půdorysu byla zřízena v sousedství barokního sousoší sv. Anny Samotřetí (před dnešní zdravotnickou školou), na severním okraji Dolního předměstí, při cestě od Prostřední (Císařské) brány na Novosady. V roce 1897 byla odstraněna. Její kruhový dřík byl zakončen dórskou hlavicí a ozdoben na vrcholu kamennou bustou českého krále a moravského markraběte Přemysla Otakara II., která je dnes vystavena na dolním nádvoří tzv. deblínského zámku na znojemském hradě (součást muzejního lapidária).

8. Kašna na Novosadech (nám. Armády) 

Raně novověká kašna o čtvercovém půdorysu stávala na Magdalénském náměstí, dnes Armády, v centru předměstí Novosady. I ona byla v roce 1897 odstraněna a nahrazena litinovou pumpou. Středový hranolový dřík nesl na vrcholu barokní kamennou sochu sv. Máří Magdalény, která je dnes uložena v lapidáriu muzea.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma