Znojemské historické kašny – 4. díl

24. 1. 2020 | Z historie Znojma

9. Kašna na Salisově náměstí, dnes Republiky 

Raně novověká kašna o čtvercovém půdorysu byla zřízena v sousedství barokního sousoší Kalvárie pod Dolní bránou Znojma. V polovině 19. století byla v horním sousedství kašny postavena budova Rösslerova hostince. Středový hranolový dřík na vrcholu zdobila hlavice a velká kamenná koule. Kašna byla v roce 1897 odstraněna a nahrazena litinovou pumpou. Její obnova na daném místě již není možná. Od roku 1913/1919 zde totiž stojí majestátní komplex Krajského, dnes Okresního soudu ve Znojmě.

10. Kašna na Otakarově, dnes Václavském náměstí 

Dnešní náměstí je v urbanistické struktuře starého města poměrně mladým výtvorem. Od středověku až do roku 1840 totiž většinu jeho plochy vyplňoval gotický kostelík sv. Petra a Pavla, za josefinských reforem odsvěcený, z části ubouraný a přeměněný ve skladiště. Když bylo i toto skladiště roku 1840 zbouráno, vzniklo tzv. Petrské náměstí a jako jeho středobod sem byla nově instalována starší barokní kašna, jež kdysi stávala v areálu sousedního kláštera klarisek (dnes obchodní akademie). Z ní je dodnes dochován bazén o půdorysu průsečíku čtverce a čtyřlístku. Petrské náměstí dostalo v roce 1854 nový název po zakladateli města – Otakarovo. V roce 1868 byla kašna opravena a doplněna o ústřední dekorativní prvek – útlou sochu říční víly Najády. V této podobě kašna vydržela až do března 1928, kdy sochu víly vážně poškodil žák z vedlejší Otakarovy školy. Městská rada se rozhodla Najádu již neopravovat a místo toho, u příležitosti svatováclavského milénia v roce 1929, nechala na kašnu z depozitáře muzea instalovat barokní sochu sv. Václava, která ovšem dříve stávala na kašně Horního náměstí (viz příští díl). Pro sochu byl přizpůsoben středový dřík kašny a celé náměstí bylo přejmenováno na Václavské. V roce 2009 byla kašna rekonstruována a zcela zbytečně vůči okolní ploše náměstí zahloubena.

V rámci nynějšího přání obnovit historickou kašnu na Horním náměstí (viz příště) by bylo logické vrátit sochu sv. Václava, patrona zemí Koruny české, na původní místo, kde od korunovační jízdy Karla VI. v roce 1723 stála, to jest na Horní náměstí. Pro kašnu na Václavském náměstí by pak bylo možné opět ztvárnit říční vílu Najádu. Nabízí se navíc myšlenka vrátit se i k staršímu jménu náměstí: Přemysl Otakar I. by si to jako zakladatel města jistě zasloužil. V konečném efektu by se pak mohlo vrátit staré jméno i sousední základní škole – lidově zvané „Otakarka“.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma