ZBYTKY DOLNÍ BRÁNY NA KOLLÁROVĚ ULICI

16. 6. 2023 | Z historie Znojma

V minulých dnech měl každý, kdo procházel rozkopanou Kollárovou ulicí, možnost vidět odkryté kamenné pozůstatky středověké Dolní brány Znojma. Archeologové z ÚAPP Brno pod vedením Bc. Davida Humpoly měli plno práce, aby cenné svědectví o podobě této nejmohutnější z městských bran Znojma dobře zakreslili a zdokumentovali pro naše hlubší poznání a pro budoucí generace.

Dolní brána měla velmi složitý architektonický vývoj. Vznikla společně s nově založeným městem někdy před rokem 1226 na frekventované výpadové cestě ze Znojma směrem do Vídně. Původně sestávala z prostého průjezdu v hlavní hradební zdi, který byl chráněn vysokou hranolovou věží – Vlčí / Vlkovou. Ta je dnes jediným viditelným pozůstatkem celého složitého systému brány.

Kalcherova (Kollárova) ulice na konci 19. století

Nejspíše v 1. třetině 14. století byla brána zesílena o parkán, kde vznikla nižší průjezdní věž, spojující hlavní hradbu s hradbou parkánovou. Před touto nižší průjezdní věží se rozprostíral vnitřní hradební příkop, který byl překlenut padacím mostem a ve zbývající délce patrně dřevěným mostkem.

Po husitských válkách vznikla na valu před příkopem další hradba s průjezdní věží a před ní další, vnější městský příkop. Za vlády Jiřího z Poděbrad pak byl vnější příkop před bránou rozšířen do širokého půlkruhu, kam byl vsazen mohutný a složitý tzv. barbakan (či také „Tábor“) s trojicí bašt a s podsebitím. Cesta z města se před ním logicky zalamovala (odtud tvar dnešní Kollárovy ulice).

Dolní brána s Vlkovou věží a předbraními na městské vedutě z r. 1740 ze sbírky Dismase z Hofferů (Muzeum města Brna)

Archeologové nyní naše poznání doplnili o skutečnost, že před barbakanem se nacházel další padací most, vedoucí na dvouobloukový kamenný most přes zbývající část barbakanového půlkruhového příkopu. Dále následovala vnější brána a před ní snad ještě jedno předbraní v podobě prosté ohradní zdi.

Zbytky dvou oblouků kamenného mostu před barbakanem Dolní brány

V roce 1847 došlo k demolici barbakanu a hradebních zdí Dolní brány, čímž následně vznikla zástavba Dolnobranské ulice (později Kalcherovy, dnes Kollárovy). Důvodem bylo usnadnění přístupu do města pro větší vozy.

Na modelu brány v době její největší slávy již dříve pracoval Ing.arch. Vratislav Zíka. Výsledek jeho práce můžete vidět v Prašné věži při prohlídce po znojemském hradebním opevnění (https://www.znojemskabeseda.cz/turismus/hradebni-opevneni/casy-prohlidek-a-cenik). Je zřejmé, že nyní bude model muset být opraven v souladu se zjištěními archeologů.

Podle mého záměru by také veřejnost měla mít možnost prohlédnout si model Dolní brány v celé původní kráse i přímo na Kollárově ulici: V sousedství Vlkovy věže, při vstupu do kapucínské zahrady, projekt rekonstrukce počítá s tím, že zde vyroste kamenný podstavec a na něm pak bude instalován bronzový model ideální podoby brány. Na fasádě domu poblíž barbakanu by se také měla objevit replika latinské pamětní kamenné desky z roku 1462, připomínající věrnost Znojma králi Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad (s českým překladem pochopitelně). Zda a kdy se tak stane, není zřejmé, vedení města s námi špatně komunikuje, což je mrzuté.

Model Dolní brány na celkovém modelu znojemského městského opevnění v expozici Prašné věže (Autor arch. V. Zíka)

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma