RADNIČNÍ KOALICE ŽEL NEUMÍ MLUVIT S OPOZICÍ

autor: | 29. 5. 2023 | Z radnice

„Nepřicházím do politiky s cílem vykopávat příkopy a od prvního okamžiku brát aktivity v zastupitelstvu jako ,my a oni´. Věřím, že se také na straně opozice najde řada zodpovědných a konstruktivních kolegů zastupitelů…“, řekla starostka města Ivana Solařová (ANO2011) krátce po loňských podzimních komunálních volbách. Bohužel se ale tato jinak pěkná slova nedaří příliš naplňovat. Komunikace mezi radniční koalicí a členy opozice za uplynulých osm měsíců je velmi chladná. Pokusy opozice o konstruktivní mód jsou ve výsledku ze strany vedení města pohříchu negovány.

Ukážeme to na názorném příkladu, který se táhne prakticky od voleb. Jedná se o návrh jednacího řádu pro výbory. Začalo to přitom velmi nadějně. Kontrolní výbor hned na svém prvním zasedání v listopadu loňského roku jednomyslně (tzn. hlasy všech členů napříč politickým spektrem) doporučil Zastupitelstvu města Znojma schválit nový jednací řád, který vypracoval náš zastupitel Jiří Kacetl coby předseda kontrolního výboru. Do návrhu byly na onom listopadovém zasedání výboru zapracovány připomínky členů výboru, zejména od Ing. Pokorného za ANO2011 a od M. Pikoly za Znojmáky/Svobodné. Původně byl návrh zamýšlen jako jednotný jednací řád pro kontrolní i finanční výbor. Další projednávání tohoto materiálu však začalo brzy narážet na obstrukce a překážky.

Na zasedání městského zastupitelstva v únoru 2023 nebyl návrh jednacího řádu přijat. Jako důvod jsme se od zástupců radniční koalice dozvěděli, že s návrhovým materiálem, doporučeným kontrolním výborem, se dosud neseznámili členové finančního výboru. Začali jsme tušit, že cesta ke schválení návrhu bude trnitá. Ale stále jsme doufali ve vítězství zdravého rozumu a hlavně ve vzájemnou komunikaci a diskusi nad materiálem, jak by bylo obvyklé očekávat. Naše naděje se žel ukázaly jako naivní.

Finanční výbor se totiž na svém zasedání v březnu 2023, zejména z popudu uvolněné radní Mgr. Růženy Šalomonové (SPD Okamurovci), těsnou nadpoloviční většinou svých hlasů odmítl návrhem jednacího řádu vůbec zabývat! Byla to studená sprcha pro naši nataženou ruku k dialogu a diskusi. Nicméně zkoušeli jsme to dále.

Na dubnovém (dosud posledním) zasedání zastupitelstva předseda Jiří Kacetl předložil se souhlasem všech členů kontrolního výboru (tedy i zástupců radniční koalice) návrh jednacího řádu opět na program jednání. Kontrolní výbor měl za to, že finanční výbor odmítl projednávat jednací řád z důvodu, že se chce řídit i nadále dosavadním jednacím řádem z roku 2011, a proto nový jednací řád byl nyní předložen ve znění pouze pro kontrolní výbor. Jednalo se přitom stále o téměř identické znění, které, jak už bylo řečeno, kontrolní výbor doporučil již v listopadu 2022. Oddělení právní a sekretariátu starostky, které v lednu provedlo finální redakci řádu, doporučilo zastupitelstvu jednací řád vydat. Co si myslíte, že se na dubnovém zasedání zastupitelstva nakonec stalo?

Asi tušíte správně. Zastupitelstvo jednací řád výboru NEschválilo! Pro hlasovalo 14 zastupitelů (potřeba byla 16). Zarážející především je, že hlasování se zdrželi ti zastupitelé, kteří jinak ve výboru hlasovali pro schválení jednacího řádu (Ing. Pokorný, Ing. Staněk, oba za ANO2011). Vedení města tentokrát odůvodnilo svůj postoj tím, že si přeje, aby kontrolní i finanční výbor se řídily stejným jednacím řádem.

Dnes, 29. května, proto o návrhu společného jednacího řádu, tj. jak jsme zamýšleli již v listopadu, opakovaně jednal finanční výbor pod předsednictvím Jakuba Malačky (Naše Znojmo). Tentokrát byl pokrok v tom, že diskuse o materiálu byla zástupci koalice milostivě připuštěna. Ale výsledek „nezklamal“: Z úst poslance a radního Davida Štolpy (ANO2011) a s velkým přitakáním radní Mgr. Šalomonové jsme se dozvěděli, že další diskuse je vlastně bezpředmětná, protože vedení města se rozhodlo připravit jednací řád pro výbory samo. Konkrétní výhrady k listopadovému materiálu, schváleného kontrolním výborem, jsme se nedozvěděli. Materiál z dilny vedení města je v nedohlednu.

Je to celé hodně smutné. I přes dobře míněnou snahu ze strany opozice se konstruktivní dialog vlivem několika členů městské rady nedaří vést. Byť v pracovních orgánech města (výbory, komise) se často diskuse i s úspěchem vede, v nejvyšším orgánu města, zastupitelstvu, jsou plody této diskuse bohužel zašlapávány a negovány. Proč?

Perlička pod čarou:

V původní verzi návrhu jednacího řádu z pera našeho zastupitele Jiřího Kacetla bylo, že pozvánky, programy i zápisy ze zasedání výborů budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města. Program PRO ZNOJMO byl vždy pro maximální transparenci jednání v orgánech města před občany. Tato klauzule však během projednání vypadla! A to i přesto, že nynější radniční koalice se ve svém oficiálním programovém prohlášení zavázala, že: „Budeme zveřejňovat zápisy ze všech jednání zastupitelstva, rady a výborů.“ Krásná slova, že? Skutek ale utek!

Pro Znojmo