ZNOJEMŠTÍ OKAMUROVCI MAJÍ TŘETÍHO PLNĚ PLACENÉHO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELE!

autor: | 9. 1. 2023 | Z radnice

„V případě našeho zvolení je jisté, že budeme poctivě sloužit obyvatelům města Znojma. Drancování (hlavně peněz v peněženkách) si naši občané užili již dost,“ vybízela v září loňského roku lídryně znojemských SPD Petra Svedíková-Vávrová voliče ke komunálním volbám. Slibovala úspornost a dobré hospodaření. Po uzavření nové radniční koalice ANO-SPD-Svobodní pak zaznělo vítězoslavně „Skončila doba temna!“. No. To bylo volební vábení a povolební euforie… Uplynulo pár týdnů, a situace se má poněkud jinak.

Ze čtyř mandátů, které znojemští SPD-Okamurovci za svůj výsledek 11,6 % ve volbách získali, dokázali noví spoluvládci města hned tři (!!!) proměnit v plně placená místa:

1. Mgr. Petra Svedíková-Vávrová, MBA. Již od 1. listopadu pobírá z městské kasy 75.343 Kč měsíčně, od 1. ledna 82.877 Kč. Vyplývá to z její uvolněné funkce coby místostarostky města. V pořádku. Strana s 4 mandáty ve vládní koalici na jeden placený post dle tradice nárok má. Problémem ale je dosti prázdná náplň: paní Svedíková-Vávrová si vybrala, že povede „oblast vnitřní správy“. Jen podotýkáme, že nikdy v minulosti nemělo Znojmo na plný úvazek místostarostu s tak nicotnou pracovní náplní. 🙁

2. Mgr. Růžena Šalomonová. Již od 1. listopadu pobírá z městské kasy 66.782 Kč měsíčně, od 1. ledna 73.460 Kč. Je první uvolněnou členkou Rady města Znojma v historii města. Důvodem údajně je, že se chce věnovat vnitřnímu auditu a hospodaření příspěvkových organizací města. Přitom se jedná o starobní důchodkyni, která nemusí být kvůli své práci uvolněna! Má od státu důchod za svou celoživotní práci a k tomu bývala mohla pobírat pouze odměny za komise a členství v radě, bratru něco přes 20 tisíc měsíčně. To jí ale bylo málo. 🙁 Při volebním výsledku pouhých 4 zastupitelů z 31 je to podle našeho názoru nesmírný luxus a mrhání veřejnými prostředky. 🙁

3. Olympionik Květoslav Svoboda. Získal nejvíce preferenčních hlasů z kandidátky Okamurovců, zůstal přesto neuvolněným zastupitelem. Jen ale zdánlivě. Od 21. listopadu pobírá odměny za předsednictví sportovní komise, dále pak za členství v komisi majetkové (jejíž první schůzi zcela „zazdil“ kvůli plaveckému tréninku v lázních) a v komisi sociální a zdravotní, která – asi kvůli zaneprázdnění Dr. Bartase (Svobodní/Znojmáci) – ještě vůbec neproběhla (!!!). V úhrnu 13.699 Kč měsíčně. Tato částka vzhledem k odvedené práci by asi byla v pořádku, kdyby k ní nebyla připočtena potají a mimo úřední desku odměna další, mnohem vyšší: 40.000 Kč měsíčně navíc. Rada města Znojma coby valná hromada Znojemské tepelné společnosti s.r.o. totiž 21. listopadu Květoslava Svobodu jmenovala do funkce jednatele v této společnosti. Až dosud tuto funkci jednatele ZTS s.r.o. zastával vždy starosta města, bez nároku na odměnu. Nyní se tedy vytvořila z peněz městské společnosti nová odměna pro Květoslava Svobodu, který takto bude v úhrnu měsíčně pobírat 53.699 Kč.

Čtvrtý zastupitel SPD Ondřej Zelinka zůstává neuvolněný. Byla však pověřen řízením Městské policie a bude pracovat ve 3 komisích, takže jeho odměny se budou pohybovat někde okolo 16 tisíc korun měsíčně.

Jsme z toho poněkud v šoku! A jistě nejen my. Budeme se tím dále zabývat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Znojma, popř. i v kontrolním výboru. Znojemští SPD-Okamurovci si totiž posledními kroky vysloužili pověst finančně nejnáročnější, nejdražší politické partaje ve Znojmě: okolo 225 tisíc korun měsíčně pro jejich zastupitele, tedy 2,7 milionu korun za rok!!! Kdyby ty finance šly ze soukromých zdrojů či z jejich stranické pokladny, asi bychom nad tím mávli rukou. Odměny však jdou z městské pokladny! Poškozena je tedy celá znojemská veřejnost, protože městská kasa je primárně určena na údržbu a opravu ulic, škol, městských bytů, parků či sociálních ústavů, chod městského úřadu, podporu sportovních a kulturních spolků apod.

Foto: Znojemští zastupitelé za SPD-Okamurovce. Zleva O. Zelinka, P. Svedíková-Vávrová, R. Šalomonová a K. Svoboda. Zdroj FB SPD Znojmo.

Pro Znojmo