DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER MÁ NOVÉHO MAJITELE – PREMONSTRÁTY!

autor: | 10. 10. 2023 | Názory

Je to poměrně komplikovaný historický příběh. Ale s dobrým koncem. Klášter dominikánů ve Znojmě je starý jako Znojmo samo, tedy osm set let.

Dominikání do Znojma přišli někdy na sklonku vlády krále Přemysla Otakara I., okolo roku 1230. A dostali pro zřízení svého zdejšího konventu prestižní stavební parcelu při hradbách, při frekventované Východní bráně. V průběhu následujících staletí klášter dominikánů zažil světla i stíny: jednak přízeň panovníků, oblibu u poutníků z široka daleka, na druhou stranu i naprostou zkázu, když roku 1400 a potom roku 1555 z velké části vyhořel. Přežil přesto všechna tato úskalí, a to i josefinské reformy na konci 18. století, kdy mnoho znojemských klášterů bylo zrušeno (jezuité, klarisky, františkáni, premonstráti). Dominikáni byli viditelnou součástí znojemského života. Až do roku 1950. Komunistická vláda tehdy klášter v celostátním zátahu (akci „K“) „vyčistila od reakčních živlů“, rozuměj, pozatýkala bezbranné mnichy, kněze a učitele náboženství, jejichž obliba u místních věřících byla omezeným a často nevzdělaným rudým pohlavárům trnem v oku.

Po roce 1990 se dominikáni do znojemského kláštera naštěstí vrátili. Celý areál bylo nutné stavebně zabezpečit, rekonstruovat a dát mu opět vhodnou náplň. Do zadní části kláštera se nastěhovaly mnišky dominikánky, zatímco bratři dominikáni obydleli faru. Vysoké barokní uliční křídlo kláštera bylo pronajato jako kanceláře či lékařské ordinace. Farní život při konventu se podařilo slibně rozvíjet. Jenže v roce 2014 přišlo rozhodnutí z centra řádové provincie v Praze: Pro nedostatek řádových bratří byl znojemský klášter zrušen. Dočasné opatření? Mysleli jsme si. A pak roku 2020 přišlo rozhodnutí klášterní budovu odprodat.

Mám velmi v živé paměti jednání z jara 2021, kterého jsem se za město Znojmo společně s kolegou Lukášem Davidem, Jakubem Krainerem a se starostou Malačkou a dalšími radními zúčastnil (coby předseda výboru pro nakládání s majetkem). Jednání vyvolala jedna realitní firma z pověření dominikánů. Nabízela nám, městu Znojmu, celý klášterní areál na Dolní České ulici jako potencionální místo, kam by se mohl přesunout městský úřad z Pražské třídy a z nám. Armády. Jak vyplynulo z celého jednání, nevešel by se tam! A navíc stavební úpravy, které by bylo nutno podniknout za oním účelem, by podle mého názoru jasně narušily památkovou podstatu budovy. Navíc vysoké stropy, klenby, energetická náročnost budovy… Byl jsme proto rád, že se nám podařilo ostatní členy vedení města přesvědčit o nevýhodnosti koupě či dlouhodobého pronájmu kláštera.

Možnost, že budovu koupí nějaký developer a promění ji v něco nevhodného, nicméně i nadále znepokojovala mysl mnohých Znojmáků. V sousedství kostela sv. Kříže, který je stále majetkem římsko-katolické církve a slouží jako centrum druhé znojemské farnosti, to byla představa krajně nepříjemná.

Nyní ale přišla dobrá zpráva! Budovu dominikánského kláštera dne 18.8.2023 koupila Kanonie premonstrátů v Nové Říši na západní Moravě, 50 km od Znojma. Premonstrátům patřil před rokem 1784, jak známo, loucký klášter pod Znojmem. Ten však od roku 2010, po 140 letech armádního využití, patří zcela městu Znojmu. Premonstráti se tedy do Znojma nyní vracejí! Zajímavý historický „twist“! Doufám, že ne jen symbolicky.

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma