POCHYBNOSTI OHLEDNĚ PLATU TISKOVÉHO MLUVČÍHO ZNOJEMSKÉ RADNICE

autor: | 18. 9. 2023 | Z radnice

V rámci kontrolní činnosti jsme jako zastupitelé města Znojma zjistili poměrně závažné skutečnosti, svědčící o mimořádně štědrém platovém ohodnocení a nadstandardních pracovních podmínkách pro současného tiskového mluvčího znojemské radnice, Ing. Pavla Kovaříka. Skutečnosti jsou o to více zarážející, když si uvědomíme, že Pavel Kovařík v posledních komunálních volbách ve Znojmě kandidoval do Zastupitelstva města Znojma a jeho kandidátka se po volbách stala „vládní stranou“ ve Znojmě.

Pavel Kovařík není na znojemské politické scéně nováčkem. Po svém názorovém a lidském rozchodu se znojemskou ODS v roce 2014 vytvořil pro komunální volby 2018 kandidátku „Znojmáci“, opřenou o kandidáty politických stran TOP09 a Svobodní, a postavil se do jejího čela. S 4,71 % hlasů se mu však brána znojemského zastupitelstva neotevřela. Teprve v posledních volbách v září 2022, kdy kandidoval na 4. místě kandidátní listiny „Znojmáci“ s podporou politické strany Svobodní, přišel úspěch v podobě dvou mandátů v zastupitelstvu. Ty získala lídryně a dnes místostarostka pro kulturu Bohumila Beranová a po složení mandátu Jiřím Padalíkem a Brunem Kotrnetzem lékař a nyní znojemský radní MUDr. Bert Bartas. Pavel Kovařík zůstává dodnes prvním náhradníkem za uvedenou kandidátku do Zastupitelstva města Znojma a s touto „bramborovou“ medailí se, podle našeho názoru, patrně nechtěl spokojit.

Po nástupu nového politického vedení města Znojma na konci října 2022 (včetně uvedených stranických kolegů Beranové a Bartase) byla totiž mezi městem Znojmem a Pavlem Kovaříkem již dne 9. listopadu, nutno dodat že bez výběrového řízení, uzavřena dohoda o pracovní činnosti pro „poradenství v oblasti marketingové prezentace a Public Relations“, kdy si Pavel Kovařík mohl vyfakturovat 20 hodin týdně v královské sazbě téměř čtyřnásobku minimální mzdy za hodinu. Tato pracovní činnost sice skončila 31. prosincem 2022, ale byla to pouze formalita. V prosinci totiž proběhlo klasické výběrové řízení, které Pavel Kovařík vyhrál a od 1. ledna 2023 oficiálně nastoupil na pozici tiskového mluvčího znojemské radnice, tj. vedoucího oddělení vnějších vztahů, spadajícího přímo pod tajemníka městského úřadu a starostku města. Úsměvné je, že na dveřích sekretariátu městského úřadu se již v listopadu objevila jmenovka „Ing. Pavel Kovařík, tiskový mluvčí“. Nu co, nové vedení města mělo nejspíše jasno, kdo výběrové řízení vyhraje.

Až potud by občan mohl jen přimhouřit oči a říct, že podobné pracovní akvizice pro obecní úřady z řad neúspěšných politiků se dějí i na jiných radnicích v českých zemích. Jenže podivnosti v tomto ohledu neskončily. Vyžádali jsme si podle zákona o obcích platové podmínky, za kterých Pavel Kovařík byl zaměstnán, a porovnali jsme je s platovými podmínkami ostatních vedoucích úředníků zařazených do Městského úřadu Znojmo. Nutno předeslat, že Pavel Kovařík šéfuje nikoli odboru, ale pouze malému oddělení městského úřadu, které čítá pouze dva a půl podřízené zaměstnance. Jiné odbory mívají v průměru více než deset zaměstnanců. Přesto, jak jsme zjistili, platové ohodnocení Pavla Kovaříka ostatní odbory městského úřadu nadstandardně převyšuje.

Pavel Kovařík byl zaměstnán ihned na dobu neurčitou a bez zkušební doby. I to je velmi neobvyklý přístup. Pokud jde o výpočet nadstandardního platu, byla k našemu údivu Pavlu Kovaříkovi započtena plná praxe v délce 23 až 27 let, což by znamenalo, že se Pavel Kovařík na pozici podobné vedoucímu tiskového oddělení pohybuje již minimálně od roku 2000, kdy ovšem byl ještě na vysokoškolských studiích. Navíc pohledem do veřejného rejstříku je průkazné, že Pavel Kovařík je od roku 2008 až doposud živnostníkem v oblasti pěstování plodin, velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel a také živočišné výroby. Jádro jeho podnikání souviselo s činností reklamní agentury, tvorbou webových stránek a sepisováním expertíz v oblasti sociologie. Započtená dlouholetá praxe pro pozici tiskového mluvčího je tedy pro nás záhadou.

Další podezřelou skutečností je pak osobní příplatek ve výši 53 % základního platu a další příplatek za vedení ve výši 32 % základního platu. Při bližším porovnání s ostatními vedoucími pracovníky městského úřadu, kteří mají pod sebou mnohem více podřízených zaměstnanců a mnohem větší úřední agendu, za kterou zodpovídají, je pro „nováčka“ na radnici toto ohodnocení, o 85 % vyšší než tarifní plat s podezřele dlouhou praxí, naprosto záhadné a stěží vysvětlitelné.

A nakonec přichází naše největší rozladění. Při pohledu na mzdové listy je průkazné, že si Pavel Kovařík od prvního měsíce v hlavním pracovním poměru, tedy od ledna 2023, nechává proplácet denní přesčasy i přesčasy za práci o víkendech. Je přitom známou skutečností, že vzhledem ke svému bydlišti v Brně je Pavel Kovařík často na cestách a že nemusí z nějakého důvodu vést svoji docházku v elektronické podobě jako ostatní úředníci. Je nám tedy záhadou, jak může Pavel Kovařík paní starostce či tajemníkovi úřadu průkazně dokazovat své přesčasy. Navíc, jak známe z předchozích let fungování městského úřadu, ještě nikdy nebylo pravidlem, aby si zaměstnanci tiskového oddělení nechávali přesčasy pravidelně každý měsíc proplácet. Přesčasy, pokud byly nezbytné, byly zpravidla řešeny výběrem náhradního volna.

Summa summarum, platové ohodnocení tiskového mluvčího znojemské radnice Ing. Pavla Kovaříka, prvního náhradníka „vládního“ politického uskupení „Znojmáci“ (Svobodní), včetně proplácených přesčasů a příplatků se podle našich zjištění velmi blíží měsíční odměně místostarostek a místostarosty města Znojma a pohybuje se o čtvrtinu výše než průměrná výše měsíčních platových ohodnocení ostatních vedoucích úředníků znojemského městského úřadu. To je podle našeho názoru vysoce nadstandardní plat, který vyvolává pochybnosti o rovném a spravedlivém přístupu a o efektivitě hospodaření s komunálními prostředky. Na nejbližším zasedání zastupitelstva města v září budeme chtít tuto problematiku od paní starostky a od pana tajemníka městského úřadu vysvětlit.

PhDr. Jiří Kacetl, PaedDr. Alena Paulenková, Mgr. Lukáš David, zastupitelé města Znojma

Foto: (c) Znojmaci.cz

Pro Znojmo