Jak ovlivňovat chod města

autor: | 12. 6. 2022 | Články

Ráda bych úvodem představila sdružení PRO ZNOJMO, jehož jsem součástí. Ne jednotlivé členy, ale nás jako tým. Využíváme toho, že jsme v určitém ohledu rozdílní (věkově i typem vzdělání), takže předkládáme celou paletu podnětů. Na druhou stranu nás spojují občanské i politické postoje, podobný pohled na fungování města. Když hledáme řešení, tak jsme zvyklí, že musíme umět obhájit svůj postoj, ale také přijmout argumenty protistrany.

Jsme sdružení, které ve Znojmě působí již deset let, a proto nehledáme pro nadcházející podzimní volby „nějaké“ kandidáty. Naši členové jsou zvyklí na pravidelné termíny schůzek, pracují jako členové a předsedové ve výborech a komisích města, ze kterých předáváme důležité podněty našim zastupitelům a radním. Díky naší účasti v zastupitelstvu jsme schopní pozitivně ovlivňovat a zlepšovat celou řadu věcí, se kterými se na nás obracíte. V tom vidím sílu sdružení PRO ZNOJMO.

Podpora volnočasových aktivit i pro sociálně slabé

Já sama jsem si vyzkoušela, že jako jedinec můžu ovlivnit své okolí, ale spolupráce ve skupině je efektivnější a má větší dopad. Takovou spolupráci jsem si vyzkoušela v době koronavirové uzávěry, kdy jsem za podpory školského úřadu připravila plakátovací akci Svět je barevný, kde žáci a studenti znojemských škol prezentovali své výtvarné práce.

Oblastí, na kterou se zaměřuji já osobně, je školství, vzdělávání, sportovní a volnočasové aktivity. Nemohu v této nejisté době slibovat výrazně větší finance, ale vycházím ze své zkušenosti, že Znojmo má aktivní lidi a je účelné jejich činnost podporovat, vytvářet jim podmínky pro rozvoj, zlepšovat zázemí a servis. Právě k místním sdružením a skupinám budeme přednostně směřovat podporu. Ta může být sociálně cílená, aby se třeba volnočasové aktivity staly dostupnými i pro ty, kteří se ocitnou kvůli zdražování v problémech. To je moje priorita číslo jedna.

Prioritou musí být rozvoj školství

Ovšem před školstvím stojí ještě větší úkoly. Rodiny se rozhodují stále častěji pro místo, kde budou bydlet, podle úrovně školství v dané obci. Očekávají dostatek míst ve školkách, chtějí širší nabídku předškolního vzdělávání. Obdobné požadavky mají na základní školy. Znojmo má velkou šanci, aby se v období drahého bydlení stalo atraktivním pro ty, kteří chtěli původně bydlet jinde. Pokud se městu podaří přitáhnout mladé lidi, přinese to výhodu i pro starší a střední generaci. Proto chceme pracovat na dalším rozvoji znojemského školství. Tento cíl je dlouhodobý a tvoří druhou prioritu našeho programu pro školství.

Alena Paulenková

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma