MÁME KLÍČ K LEPŠÍMU PARKOVÁNÍ

autor: | 7. 9. 2022 | Články

Každým rokem ve Znojmě dochází k navýšení počtu osobních vozidel. Za posledních 10 let takřka o 25 %. Vzhledem k tomu, že ulice ani náměstí nejsou nafukovací, je potřeba zavést komplexní parkovací systém pro celé město Znojmo.

Chceme, aby občané Znojma měli větší jistotu parkovacího místa v blízkosti svého bydliště, podnikatelé pak jistotu zásobovací plochy před svojí provozovnou.

Již v uplynulém roce se při diskusích v orgánech města jasně ukázalo, že vypracovat výše zmíněný komplexní parkovací systém pro celé Znojmo nebude lehký úkol. Shoda zástupců politických uskupení v dopravní komisi nicméně panuje na tom, že bude nezbytné postupně zavést parkovací zóny, jak k tomu ostatně již přistoupila obdobná či větší města ve střední Evropě. A to jak v historickém centru, tak i mimo něj, včetně velkých sídlišť.

Kde ale vzít další parkovací místa, když současná kapacita již dávno nestačí?

Velký počet cenných parkovacích státní ve městě dnes zabírají lidé přespolní, dojíždějící či návštěvníci města.
Abychom tyto plochy rezervovali pro místní občany, je nutné vymezit či vybudovat záchytná parkoviště pro mimoznojemské řidiče na okraji města či vnějšího centra. Zde bude všude zajištěna návaznost na linky městské a regionální veřejné dopravy.

V úvahu připadají plochy:
1) „Amerika“ (Přímětická / Resslova);
2) Vedle vlakového nádraží, za celnicí (28. října);
3) Na Rejdišti, podél drážního náspu (M. Kudeříkové).

Nevyužitá plocha pro budoucí záchytné parkoviště v “Americe”

Parkovací domy? Kde?

Velkým oříškem je vyřešení nedostatku parkovacích ploch v bezprostřední blízkosti historického jádra města. Zde, podle našich propočtů, se bez postupné výstavby minimálně dvou parkovacích domů neobejdeme.
Vytipovány jsou pozemky na náměstí Svobody, kde záměr půjde ruku v ruce s celkovým urbanisticko-architektonickým řešením celé lokality, dále nynější proluka s parkovištěm na nároží Sokolské / J. Palacha. Pro bydlící v centru proluka s parkovištěm na ulici Lazebnické / V Jirchářích (pod býv. TIP klubem). Přirozeně budou tyto domy vybaveny přípojkami pro elektromobily.

A co parkování na sídlištích?

A pokud jde o sídliště, zde se na mnoha místech nabízí možnost změny typu parkování, např. z podélného na příčné, popř. zapojením nevyužitých „šedých“ ploch. V případě Přímětic jsme již nyní na městě přijali záměr pronájmu soukromých pozemků pro veřejné parkování v blízkosti sídliště. Na Kuchařovické ulici je těsně před realizací parkoviště, kterým bude zároveň zajištěn průjezd do Palliardiho ulice.

Potřebujeme Vaši podporu!

To všechno bude ještě „běh na dlouhou trať“. Začít ale musíme co nejdříve. Využijeme možnosti čerpání dotačních programů na rozvoj dopravní infrastruktury, zaměříme se také na kontrolu a vymáhání nového systému před zneužíváním. S vaší podporou u komunálních voleb se jistě podaří parkovací systém vyřešit.

PhDr. Jiří Kacetl, předseda výboru zastupitelstva pro plánování a majetek (PRO ZNOJMO)
Přemysl Karpíšek, předseda dopravní komise rady města (PRO ZNOJMO)

Pro Znojmo