Modernizace císařské silnice I/38 ze Znojma do Jihlavy

autor: | 30. 4. 2022 | Články

V minulých dnech se naši členové Přemysl Karpíšek, předseda dopravní komise, a zastupitel Jiří Kacetl, předseda výboru pro územní a strategické plánování, zúčastnili finálního projednání studie, kterou zadal stát (Ředitelství silnic a dálnic) za účelem zkvalitnit ve střednědobém horizontu průjezdnost na staré císařské silnici z Vídně do Prahy, dnes I/38, která je součástí dálkové evropské trasy E59. Projednávaná studie se týká úseku od Znojma po Blížkovice (hranici Jihomoravského kraje). Obce při též silnici v Kraji Vysočina obdobnou studii již mají projednanou.

Studie měla být hotova již dávno, jenže v našem silně centralisticky řízeném státě všechno, co se týká silnic, trvá nepochopitelně dlouho. Nicméně pojďme shrnout pozitiva studie: Stávající silnice se víceméně drží stále stejné trasy jako v době její výstavby za vlády královny a markraběnky Marie Terezie v letech 1739-1740. Studie navrhuje přesný průběh optimalizované silnice: v mnoha úsecích bude vedena novou, přímější trasou a hlavně – bude se vyhýbat všem obcím. Každá obec – Znojmo-Kasárna, Olbramkostel, samota Hostěrádky, Vranovská Ves, Pavlice a Grešlové Mýto – tak konečně dostane svůj obchvat.

Celostátní územní plán, tzv. Politika územního rozvoje ČR, pro tuto modernizaci stanovil dostatečně široký koridor již dávno, nyní tedy půjde o to, že upřesněná trasa silnice bude zanesena do krajského územního plánu, tj. Zásad územího rozvoje Jihomoravského kraje, a následně do územních plánů jednotlivých obcí ležících na silnici, tj. i do Územního plánu Znojmo. Dobře to pro vaši představu ukazují přiložené výkresy (stále jsou ještě pracovní, nikoli definitivní!).
Jistě vás ihned napadá otázka: Kdy se budeme po kvalitnější silnici ze Znojma do Jihlavy konečně moct projet? Žel nikdo zatím nedokáže říct. 🙁 Záležet bude na rychlosti projednání výše popsaných změn v územních plánech. Teprve pak bude moct být zahájena samotná projektová příprava. Realizace bude zajisté probíhat na etapy. Poslední slovo řeknou kompetentní politici a úředníci v čele resortu Ministerstva dopravy ČR v Praze. A právě na ně musejí všichni starostové obcí podél I/38 jednotným hlasem neustále tlačit, aby projekt opět „neusnul“.

Naší prioritou PRO ZNOJMO je proto obnova „Sdružení obcí a měst pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici“, bez ohledu na nesmyslné vnitřní bariéry krajských hranic. Sdružení totiž dobře fungovalo ještě před vznikem krajů (2002) a i díky němu mají například Moravské Budějovice funkční silniční obchvat již 12 let. Znojmo jako největší město bez obchvatu by v tomto sdružení mělo mít vůdčí roli.

Kamionová i osobní silniční doprava každým rokem nabírá na intenzitě. Již dnes je neúsnosná. Pojďme s tím něco udělat. 😉

Pro Znojmo