Souhlasíme. Zákon o střetu zájmu hovoří jasně

autor: | 26. 6. 2023 | Názory

Na červnovém zastupitelstvu jsem se zeptala paní starostky Ivany Solařové, zda neporušila zákon. Hlasovala totiž pro dotaci pro školu University College Prague (nástupkyni původní SVŠE Znojmo), a dokonce obhajovala milionové navýšení oproti návrhu školské komise. Výsledek? Zvýšená dotace prošla.

Kde je problém? Starostka je členem Akademické rady této vysoké školy, o čemž se při hlasování nezmínila. Na zastupitelstvu odpověděla, že požádá o právní výklad tohoto problému. Jak je patrné z článku v červnových Znojemských listech, právní výklad má již radnice k dispozici a zní jednoznačně: zákon o střetu zájmů paní starostka Solařová porušila. Cituji ze zmíněného článku, kdy se k problému vyjádřila současná radní zodpovědná mj. za oblast interního auditu: „Zákon hovoří jasně. Povinnost oznámit možný střet zájmů platí pro všechny zastupitele, kteří jsou v orgánech organizací, které žádají město o dotace.“ Doufám jenom, že toto konstatování neplatí pouze pro opoziční zastupitele (v tomto případě pro Jakuba Malačku), ale též pro ty, kteří radnici řídí a o dotacích skutečně rozhodují.

Alena Paulenková

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma

středoškolská učitelka, varhanice - zastupitelka města Znojma