POŠTA V PŘÍMĚTICÍCH, NEBO NA HORNÍM NÁMĚSTÍ?

autor: | 19. 6. 2023 | Z radnice

Právě skončilo další zasedání zastupitelstva. Prvních padesát minut jednání 31 zastupitelů občanů vyplnila diskuse k tématu rušení poboček České pošty ve Znojmě. Starostka města Ing. Solařová (ANO2011) se několikrát v médiích pochválila, že díky ní město Znojmo zachránilo poštu v Příměticích. Jenže podle našeho názoru je tu jedno velké „ale“: Poštu v Příměticích bude muset platit ze své pokladny samo město, tedy my všichni občané. A dané peníze v řádu milionů korun budou logicky chybět někde jinde.

Upozornili jsme starostku, že při nelehkých jednáních se zástupci státního podniku České pošty mohla podle našeho názoru použít jako velkou páku silnou pozici města Znojma vyplývající z nájemní smlouvy k budově pošty na Horním náměstí (viz foto).

Budovu jsme jako město koupili v závěru roku 2021 s cílem postupně ji opravit a přesunout sem provozy městského úřadu z Pražské ulice (kde je naopak město v nájmu u Policie ČR) a z části i z nám. Armády. Česká pošta je tedy nyní v budově na Horním náměstí v nájmu města Znojma.

Nájemní smlouva sice České poště umožňuje nájem dvakrát jednostranně prodloužit o dva roky, takže teoreticky do prosince 2027, ale my jako město můžeme zase využít klauzuli občanského zákoníku, podle které máme právo ve 12měsíční lhůtě smlouvu vypovědět, pakliže by se město rozhodlo budovu pošty přestavovat „tak, že to brání dalšímu užívání prostoru“. Stačilo by tedy zahájit rekonstrukci budovy a Česká pošta s.p. by byla donucena pobočku na Horním náměstí opustit a musela by splnit zákonnou povinnost obsluhy občanů bydlících v horní části města a v Příměticích jiným způsobem. Například udržením pošty v Příměticích a zkapacitněním velmi dobře dostupné pošty u nádraží.

Z dnešní diskuse na zastupitelstvu nicméně vyplynulo, že paní starostka tuto „páku“ při jednáních nevyužila a vyhodnotila situaci tak, že bude pro město „výhodnější“ za provoz přímětické pošty platit z městské pokladny. To je podle našeho názoru škoda.

Ještě dodáváme, že pošta na Horním náměstí stojí v pěší vzdálenosti 990 metrů od pošty u nádraží. V současné době má velmi omezenou otevírací dobu, je obecně málo využívaná. Vyzvedávání doporučených dopisů či balíků vesměs stejně probíhá na poště u nádraží. Ze všech poštovních poboček je podle většiny Znojmáků nejméně potřebná.

Pro Znojmo