STAROSTKA SOLAŘOVÁ ODMÍTLA OPOZIČNÍM ZASTUPITELŮM POSÍLAT MATERIÁLY Z PORAD VEDENÍ MĚSTA

autor: | 27. 4. 2023 | Články, Z radnice

„Změna v přístupu v komunikaci s veřejností, změna v politické kultuře, která dosud byla prakticky na nulové úrovni, změna v přístupu k městu a jeho rozvoji. Jak jsem několikrát deklarovala, jednou ze změn bude to, že se věci přestanou dělat pouze na efekt a úspěšnost radnice se přestane posuzovat dle množství mediálních výstupů. Chceme a budeme mluvit s opozicí, … To tu v posledních dvou letech chybělo. Období temna na znojemské radnici končí.“ To řekla znojemská starostka Ivana Solařová před nástupem do funkce v říjnu 2022. Realita? Bohužel. Z dosavadních zkušeností na nás dýchá mlžení, chlad i arogance moci. Příkladů je hned několik. Zde jeden na první pohled téměř neškodný:

Na zasedání Zastupitelstva města Znojma dne 28. 11. 2022 jsme starostku města slušně požádali o zasílání dotazů, které vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu Znojmo předkládají v písemné podobě na porady vedení města (starostky, dvou místostarostek a jednoho místostarosty – viz foto). Tyto materiály jsou na poradách každé pondělí projednávány a s písemnými instrukcemi od členů vedení města zasílány v oskenované podobě zpět vedoucím oddělení coby tazatelům. Požádali jsme tedy o pravidelné zasílání těchto materiálů. Starostka města nám však v emailu ze dne 16. 12. 2022 nevyhověla.

Nenechali jsme se odbýt, požádali jsme řádnou písemnou formou. Včera jsme převzali oficiální odpověď, že nám radnice tyto informace posílat nebude, protože na ně vlastně nemáme právo. Ledaže bychom posílali každé pondělí vždy novou a novou žádost. Pak snad ano.

Také vám, znojemští přátelé, připadne postup nového vedení města netransparentní? Lze ještě věřit závazkům a slibům o spolupráci, které paní starostka učinila v médiích i na ustavujícím zasedání zastupitelstva? Moc optimismu z dosavadních kroků vedení města necítíme. 🙁

Pro Znojmo