Vlakem do Brna za 25 minut? Možná za deset let!

autor: | 2. 1. 2022 | Články

V polovině ledna jsme se zúčastnili jednání mezi vedením města Znojma a zástupci Správy železnic (SŽ). Tato státní organizace, zřizovaná ministerstvem dopravy, zadala již v roce 2019 zpracování studie proveditelnosti železničního spojení Brno – Znojmo. Studie je nyní hotova a přináší srovnání mezi několika variantami řešení. Jako nejlevnější, avšak bez výrazného zrychlení oproti autobusové dopravě (65 minut), vychází oprava stávající tratě přes Hrušovany/Šanov, Miroslav a Krumlov. Zvažován také byl zcela nový traťový úsek mezi zastávkou Dyje (Milfron) přes Bantice, Stošíkovice, Oleksovice, Miroslav-město k napojení na starou trať u Našiměřic. Nakreslena byla dokonce i fantaskní nová spojnice mezi Znojmem a Krumlovem, vedená přes Únanov, Mikulovice, Medlice, Tulešice a Dobřínsko.

Varianta, která však nakonec vyšla nejlépe po pečlivém propočtu mezi nutnými náklady a dlouhodobými přínosy, je následující: Stávající dráha bude využita v úseku ze Znojma až téměř do Hrušovan n. J. / Šanova, pouze bude výrazně zmodernizována a na několika místech zkapacitněna; například u Znojma bude zdvoukolejněn úsek od Suchohrdel po Dyji (Milfron). Nedaleko Emina zámečku u Šanova odbočí ze stávající stopy nová plně dvoukolejná trať, která povede kolem Litobratřic, Troskotovic, Vlasatic a Pohořelic k Hrušovanům u Brna, kde se poblíž Unkovic napojí na plánovaný vysokorychlostní koridor do Brna. Vlaky budou po celém úseku moci projíždět rychlostí až 230 km/h.


Jízdní doba expresního vlaku Znojmo-Brno se ze současných 95 minut (teoretických, protože spěšné vlaky ZN-BR nejezdí) zkrátí na pouhých 25 minut(!). Odhadované náklady této vítězné varianty jsou okolo 25 miliard korun. Kdy bude hotovo, se neodváží nikdo zatím říct. Pokud vše dobře poběží, mohlo by být hotovo za deset let. Držme si tedy palce! V únoru výsledky zmíněné studie projedná a doufejme schválí Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Podporu Jihomoravského kraje již máme.

Naši členové a zastupitelé STAN / PRO ZNOJMO se této problematice věnují již 13 let. V roce 2009 jsem inicioval a vyjednal s 45 starosty znojemského okresu i dolnorakouského příhraničí (Lava / Laa a.d.Thaya) memorandum za modernizaci železniční trati Znojmo-Brno. O dva roky později jsme společně s Přemyslem Karpíškem, nyní předsedou dopravní komise Rady města Znojma, a s dalšími spřízněnými dušemi založili Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Rozumí se tedy samo sebou, že tuto investici prvořadého významu budeme s Vaší podporou tlačit vpřed i nadále!

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma