ANO A SPD ODMÍTLI KOUPIT OBECNÍ DŮM PRO PŘÍMĚTICE

ANO A SPD ODMÍTLI KOUPIT OBECNÍ DŮM PRO PŘÍMĚTICE

Problémem posledních měsíců a let v Příměticích je absence obecního domu. Občané si přejí místo pro setkávání, tradiční sál, kde by mohlo probíhat vítání občánků, maškarní plesy, posvícení, prostě akce pro děti, mládež a rodiče, pro místní seniory apod. Před časem se objevila možnost nákupu bývalé...

Vzpomínka na pana Karla Psotu

Vzpomínka na pana Karla Psotu

V uplynulém týdnu jsem se, podobně jako většina dalších občanů Znojma a přilehlého regionu, dozvěděl smutnou zprávu o úmrtí pana Karla Psoty st., jenž odešel ve věku nedožitých 81 let. Zpráva mě...

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE

VE VĚCI KONCEPCE UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE ZNOJMĚ Vážená paní starostko Ing. Solařová! Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o svolání mimořádné porady ve věci Vámi zvažovaného nákupu...

„NERUŠIT! VLÁDNEME!“

„NERUŠIT! VLÁDNEME!“

Na posledním zasedání znojemského zastupitelstva (13.11.2023) jsme předložili návrh na spravedlivější vedení diskuse k jednotlivým bodům programu. V posledním roce se totiž často stalo a stává, že...